Karte

Lursoft izstrādātajā kartē apkopota un ērti meklējama uzņēmumu, struktūrvienību, iestāžu un adrešu ģeogrāfiskās lokācijas (atrašanās) vieta Latvijas kartē. Tāpat šī karte uzskatāmi parāda, cik konkrētā teritorijā reģistrēti uzņēmumi, iestādes vai struktūrvienības. Kartē attēloti gan aktīvie, gan likvidētie uzņēmumi, iestādes un struktūrvienības.

Kartē nodrošināta funkcionalitāte, ka uzņēmumu, iestāžu, struktūrvienību un adrešu datus iespējams apskatīt gan kopā, gan atsevišķos slāņos: uzņēmumu/iestāžu slānī un adrešu slānī. Adrešu slānī iespējams datus apskatīt līdz pat dzīvokļu līmenim.

Lietotāju ērtībai no kartes ir iespējams atvērt izvēlētā uzņēmuma izziņu, kas sniegs noderīgu papildus informāciju. Katrai kartē attēlotajai adresei pieejama arī saite uz īpašuma Zemesgrāmatas izziņu.

Kartes satura nodrošināšanā izmantoti tikai aktuālie dati.

SKATĪT KARTI