Ārvalstu uzņēmumu datu bāze

Jautājumi un atbildes

Kas ir Ārvalstu uzņēmumu datu bāze?

Ārvalstu uzņēmumu datu bāzē tiek reģistrēti visi ārvalstu uzņēmumi, kas Latvijā veic saimniecisko darbību. Katram šādam uzņēmuma tiek piešķirts unikāls numurs - ārvalstnieka reģistrācijas numurs jeb ARN.

Kas veic ārvalstu uzņēmumu reģistrāciju Latvijā?

Līdz šim neviens. Lursoft IT ir izteicis aicinājumu veikt šādu reģistrāciju valsts mērogā. Reģistrāciju varētu veikt LR Uzņēmumu reģistrs, kas līdz šim reģistrējis visus Latvijas uzņēmumus.

Kas ir ARN?

ARN - ārvalstnieka reģistrācijas numurs ir ārvalstu uzņēmumiem piešķirts 9-zīmju numurs, kas kalpo viennozīmīgai katra uzņēmuma identifikācijai.

Kāds ARN izskatās?

ARN ir 9-zīmju numurs. Lai ARN nesajauktu ar UR reģistrācijas numuru, ARN sākas ar "007". Piemēram, amerikāņu uzņēmumam "Arco" ARN ir "007000278". ARN struktūras līdzība ar UR reģistrācijas numuru ļauj ARN viegli izmantot jau esošajās informācijas sistēmās, tās nepārveidojot.

Kāpēc tieši Lursoft ieviesa ARN?

Lursoft ir Uzņēmumu reģistra apkalpojošais uzņēmums, tādēļ arī Lursoft ir saskāries ar ārvalstu uzņēmumu identifikācijas problēmām. UR informācijas sistēmā ARN tika ieviests iekšējām vajadzībām. Taču, ņemot vērā citu valsts iestāžu un reģistru vajadzības identificēt ārvalstu uzņēmumus, Lursoft aicina izmantot šo pašu ARN visur, kur vien tas ir nepieciešams.

Kur var saņemt papildinformāciju par Ārvalstu uzņēmumu datu bāzi un ARN?

Papildinformācija par datu bāzi un ARN var saņemt datu bāzes aprakstā.

Kur ARN jau tiek izmantoti?

Ārvalstu uzņēmumu identificēšanai ARN tiek izmantots LR Uzņēmumu reģistra un Ķīlu reģistra informācijas sistēmās.

Kādiem uzņēmumiem ARN jau ir piešķirti?

24.06.1998 ARN ir piešķirti visiem (ap 4500) ārvalstu uzņēmumiem, kuriem pieder kapitāla daļas vai akcijas Latvijas uzņēmumos. Visi šie uzņēmumi jau bija reģistrēti Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā, un tagad tiem piešķirti arī ARN.

Kā es varu pārbaudīt vai mani interesējošajam ārvalstu uzņēmumam ir piešķirts ARN?

Lursoft publicē "Ārvalstu uzņēmumu dabu bāzi" internetā, kas ir pieejama ikvienam. Par datu bāzes izmantošanu nav jāmaksā.

Vai ARN ir juridiski pamatots?

Nē, nav ne MK noteikumu, ne likuma, kas noteiktu, ka ārvalstu uzņēmumiem būtu jāpiešķir ARN. Uzņēmumu reģistra un Ķīlu reģistra informācijas sistēmās ARN tiek izmantots iekšējām vajadzībām, lai atvieglotu darbu ar ārvalstnieku datiem.

Kāpēc man būtu jālieto ARN?

ARN ir lietderīgi izmantot divu būtiskāko iemeslu dēļ:

  1. Ārvalstnieku identifikācija. Informācija par ārvalstu uzņēmumiem var ienākt no dažādiem datu avotiem un ir liela varbūtība, ka informācija par vienu un to pašu uzņēmumu atšķiras - viens adresi pieraksta tā, cits - savādāk. Tādās pat problēmas var būt ar nosaukumiem (it sevišķi tiem, kuru nosaukumi nav ne latviski, ne angliski), piemēram, kādam uzņēmumam no Krievijas viens nosaukumu transliterē kā "Tjeplo", cits - kā "Ķeplo" u.tml. Savukārt, ja par datu avotu izmanto Lursoft ieviesto "Ārvalstu uzņēmumu datu bāzi", katram ārvalstu uzņēmumam līdzi tiek dots tā ARN, kas parāda uzņēmuma identitāti.
  2. Datu apmaiņa starp dažādām IS. Tad, kad nepieciešama informācijas apmaiņa par vienu konkrētu ārvalstu uzņēmumu, daudz vienkāršāk vajadzīgo uzņēmumu ir identificēt pēc vispārpieņēmta identifikatora - ARN.