Ganāmpulku reģistrs

Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra, kas nodibināta 1997.gadā, lai veiktu zootehniska, veterināra un lauksaimnieciska rakstura datu bāzes apkopošanu, apstrādi un analīzi Latvijas Republikā ar mērķi ieviest vienotu dzīvnieku un ganāmpulku reģistru, ciltsdarba informācijas sistēmu saskaņā ar starptautiskām prasībām.

Lursoft sadarbībā ar VA "Lauksaimniecības datu centru" nodrošina pieeju Ganāmpulku reģistram.

Ganāmpulku reģistra datu bāzēs Internetā var uzzināt:

  • par reģistrētajiem ganāmpulkiem un dzīvniekiem;
  • par ganāmpulku novietnēm;
  • par ganāmpulku īpašniekiem;
  • par ganāmpulku reģistrāciju.

 

Ganāmpulku reģistra datu bāze nodrošina iespēju meklēt pēc:

  • ganāmpulka numura;
  • adreses;
  • dzīvnieku sugas;
  • reģistrācijas datuma.

 

Lai piekļūtu Ganāmpulku reģistra datu bāzei, lūdzu, izmantojiet ieejas lapu.