Ganāmpulku reģistrs

Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas (LDC) pārzinis ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde - Lauksaimniecības datu centrs. SIA "Lursoft IT", būdams apstrādātājs, autorizētiem lietotājiem nodrošina piekļuvi vispārpieejamai informācijai, kas reģistrēta LDC. Lietotājiem ir pieejami ganāmpulku, dzīvnieku un novietņu dati. 

Ganāmpulku reģistra datu bāzē var uzzināt:

  • par reģistrētajiem ganāmpulkiem un dzīvniekiem;
  • par ganāmpulku novietnēm;
  • par ganāmpulku īpašniekiem;
  • par ganāmpulku reģistrāciju.

 

Ganāmpulku reģistra datu bāze nodrošina iespēju meklēt pēc:

  • ganāmpulka numura;
  • adreses;
  • dzīvnieku sugas;
  • reģistrācijas datuma.

 

Lai piekļūtu Ganāmpulku reģistra datu bāzei, lūdzu, izmantojiet ieejas lapu.