Finanšu analīze

Finanšu analīze ir pakalpojums, kas dod iespēju, pamatojoties uz gada pārskatu reģistrā apkopoto informāciju, izvērtēt attiecīgā uzņēmuma likviditātes, aktivitātes, kapitāla struktūras un ienesīguma rādītājus. Finanšu analīzes pārskatā redzams uzņēmuma finanšu rādītāju novērtējums, salīdzinot tos ar citu uzņēmumu rādītājiem. Tas palīdz Jums precīzāk novērtēt uzņēmuma vietu Latvijas uzņēmumu vidū.

Pēc Lursoft uzņēmumu gada pārskatu reģistra datiem par katru uzņēmumu tiek rēķināti šādi rādītāji:

  • Likviditāte - uzņēmuma spējas pildīt īstermiņa finansiālās saistības.
  • Aktivitāte - cik intensīvi uzņēmums izmanto savus aktīvus.
  • Kapitāla struktūra - cik lielas papildus saistības uzņēmums ir spējīgs uzņemties.
  • Ienesīgums - uzņēmuma darba efektivitātes raksturojums.

 

Uzņēmuma rādītāju salīdzinājums tiek veikts arī ar to uzņēmumu rādītājiem, kas darbojas vienā un tajā pašā nozarē. Pēc tā Jūs varat spriest, kādas ir uzņēmuma pozīcijas konkrētajā nozarē.

Lursoft finanšu analīzes piemērs

 

Nosaukums
Reģistrācijas numurs: