* Izziņā atspoguļotās informācijas saturs un apjoms var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts likumdošanas.

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR) ir organizācija, kas apvieno Eiropas uzņēmumu reģistru sistēmas. Tās mērķis ir nodrošināt vienotu uzņēmumu datu bāzu apmaiņu tiešsaistes režīmā. EBR nodrošina piekļuvi konkrētajā valstī reģistrēto uzņēmumu datu bāzei, kas tiek papildināta tieši no pirmavota, izmantojot Internetu.

Skatīt valstu sarakstu