Datu atlase

Datu atlases tiek veidotas atbilstoši Klienta izvēlētajiem kritērijiem, sagatavotajā datu bāzē iekļaujot Klientam nepieciešamos datus. Katras datu atlases apjoms tiek kalkulēts pēc kritēriju saskaņošanas, un Klientam ir iespēja izvēlēties atgriežamās datu bāzes apjomu - visi uzņēmumi, kas atbilst kritērijiem, vai noteikts uzņēmumu skaits, piem., 1000 lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, darbinieku skaita vai cita parametra.

Kādi ir biežākie datu atlases mērķi?

 • Esošā klientu portfeļa analīze un segmentēšana vai datu aktualizācija;
 • Potenciālo klientu datu bāzes (ar kontaktinformāciju) iegūšana;
 • Nozares izpēte un analīze;
 • Klienta risku pārbaude, piem., Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk -  NILLFPFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likuma) ietvaros;
 • Konkurentu, tirgus segmenta analīze vai vērtējums par uzņēmējdarbības attīstību reģionā;
 • Studiju vai pētniecības darbu izstrāde.

 

Potenciālo klientu datubāzes vai nozares izpētes vajadzībām visbiežāk izmantotie datu atlases kritēriji:

 • Tikai aktīvi uzņēmumi (piem., neiekļaujot tos, kam apturēta saimnieciskā darbība, uzsākts likvidācijas process, aktuāls maksātnespējas process, izbeigta darbība);
 • Ģeogrāfiskai princips  - uzņēmums reģistrēts vai uzņēmumam reģistrētas struktūrvienības noteiktā pilsētā, novadā vai reģionā;
 • Pamatdarbības veids (pēc NACE kodiem https://nace.lursoft.lv/);
 • Finanšu radītāji no gada pārskatiem:
  • apgrozījums (piem., apgrozījums lielāks par 500 000 EUR);
  • darbinieku skaits (piem., 5-25 darbinieki);
  • peļņa/zaudējumi;
  • dati no Bilances un Peļņas vai zaudējumu aprēķina  (piem., pozitīvs pašu kapitāls u.tml.);
 • Pēc noteiktiem finanšu koeficientiem vai to dinamikas (piem., likviditātes rādītājs ir robežās 0.8- 1.2 vai uzņēmumi ar x% apgrozījuma pieaugumu 2019. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu).

 

Datu atlases esošā klientu portfeļa analīzei vai aktualizācijai un NILLFPFN klienta risku pārbaudēm tiek veiktas Klienta atsūtīto uzņēmumu sarakstam (uzņēmumu reģ. numuri), pievienojot aktuālus datus vai veicot statusu pārbaudes (likvidēts/reorganizēts, maksātnespēja, apturēta saimnieciskā darbība, PVN maksātāja statuss, ir/nav reģistrēts patiesā labuma guvējs, personu pārbaude sankciju sarakstos, nodokļu parādu esamība u.tml.).

Kas ir iekļauts datu bāzē?

Sagatavotajā datu bāzē iekļauto datu veids atkarīgs no izmantošanas mērķiem un Klienta vajadzībām. Ērti apstrādājamā Excel failā var tikt iekļauti uzņēmumu reģistrācijas dati, pamatdarbības veids, kontaktinformācija no publiski pieejamiem resursiem, dažādi finanšu rādītāji par vienu vai vairākiem gadiem, informācija par uzņēmuma autoparku, nodokļu parādiem, kavētajiem maksājumiem, samaksātajiem nodokļiem u.c. Sagatavojam arī specializētas lauksaimniecības nozares datubāzes.

Kādas ir pakalpojuma izmaksas?

Sazinieties ar klientu konsultantu, lai pārrunātu Jums nepieciešamās datu atlases kritērijus un atgriežamo datu apjomu. Pēc tā tiks veikta datubāzes apjoma un izmaksu kalkulācija.  

Lursoft Klientu konsultantu kontaktinformāciju skat. https://www.lursoft.lv/lv/kontaktinformacija vai aicinām sazināties, zvanot pa tālruni 67844292 vai rakstot e-pastu uz info@lursoft.lv

 

IEGUVUMI

Jaunu klientu atrašana

Klientu informācijas atjaunošana

Precīzi un ātri iegūti dati

 

JŪS VARĒTU INTERESĒT

Gada pārskatu reģistrs
Uzņēmumu izvērstā analīze
Monitorings
Iesniegtie gada pārskati nozarē