Īstermiņa kredītspējas indekss

CrefoScore ir Creditreform Latvijā izstrādāta automātiska Komercreģistrā reģistrēto uzņēmumu vērtēšanas sistēma. CrerfoScore norāda tekošo saistību neizpildes varbūtību tuvāko 12 mēnešu laikā. Katru dienu CrefoScore tiek atjaunots visiem Komercreģistra uzņēmumiem. Balstoties uz starptautisko praksi, CrefoScore tiek aprēķināts kā indekss no 100 līdz 600, kur zemāks indekss norāda uz augstāku uzņēmumu maksātspēju.
Informācijai par juridiskās personas kresdītspēju ir uzziņas raksturs; tā nevar kalpot par vienīgo pamatu lēmuma pieņemšanai. Jums nav tiesību pamatot kredītlēmumu ar šo informāciju.
Creditreform neatbild par secinājumiem, kas izdarīti, balstoties uz šo informāciju. Informācijas nodošana trešajām personām, izņemot pārbaudīto juridisko personu, aizliegta.Reģistrācijas numurs 40000002949
Nosaukums Energy, Akciju sabiedrība
Pieprasījuma laiks 05.07.2010. 12:43
CrefoScore 100
Maksimālais kredīta lielums 573200.00
Riska klase 1
CrefoIndex 0.0

 

CrefoScore - indekss saistību neizpildes varbūtības riska novērtēšanai 12 mēnešu laikā. Jo lielāks CrefoScore, jo augstāks maksātnespējas risks.
Maksimālais kredīts - ieteicamais maksimālais kredīts par preces piegādi vai pakalpojumu vienam darījumam ar atlikto maksājumu vienu mēnesi bez garantijas. Balstoties uz Creditreform pieredzi, tas tiek aprēķināts atkarībā no uzņēmuma lieluma, darījuma riska līmeņa ar to un nozarēm. Tas kalpo kā orientējošs lielums lēmumu pieņemšanā vidējam klientam. Darījumos ar svarīgiem, pastāvīgiem un labi zināmiem klientiem, kuriem Jūs esat galvenais, vai viens no galvenajiem piegādātājiem, maksimālais kredīts var būt piecas līdz desmit reizes lielāks.
Riska klase ir pamatota uz saistību neizpildes varbūtību turpmākos 12 mēnešus. Visi uzņēmumi ir iedalīti 10 riska klasēs. Kalpo ātrai lēmuma pieņemšanai.
CrefoIndex norāda uzņēmuma vietu starp Komercreģistra uzņēmumiem, kas vecāki par pusgadu, atkarībā no tā maksātspējas. Jo zemāks CrefoIndex, jo labāka uzņēmuma maksātspēja un zemāks kredītrisks. Piemēram, CrefoIndex 15% nozīmē, ka uzņēmums pēc tā maksātspējas pieder pie 15% labāko Komercreģistra uzņēmumu.