Creditreform kredītvēsture

Negatīvais gadījums ir datu bāzē reģistrēts fakts, kad pēc Creditreform inkasso pieprasījuma debitors nav pieņemamā laikā izpildījis savas kavētās saistības pret kreditoru. Kreditora prasības pamatotība un summu pareizība, kā arī kavējuma ilgums ir uzskatāms par Creditreform vērtējumu, vadoties no tās rīcībā esošās informācijas.
Informācijai par juridiskās personas kredītvēsturi ir uzziņas raksturs; tā nevar kalpot par vienīgo pamatu lēmuma pieņemšanai. Jums nav tiesību pamatot kredītlēmumu ar šo informāciju.
Creditreform neatbild par secinājumiem, kas izdarīti, balstoties uz šo informāciju. Informācijas nodošana trešajām personām, izņemot pārbaudīto juridisko personu, aizliegta.

Reģistrācijas numurs 4000000518
Nosaukums TPKS, SIA
Pieprasījuma laiks 05.07.2010. 12:31

 

Inkasso lietas saņemšanas datumsLielumsApmaksātsMaksāšanas ilgums (dienas)NozareInformācijas aktualizēšana
17/06/2009 LVL 6490.96 0% - Citas nozares Aktīva
17/06/2009 LVL 18010.76 0% - Citas nozares Aktīva
17/06/2009 LVL 5437.88 0% - Citas nozares Aktīva
17/03/2009 LVL 363.57 0% 71 Telekomunikācijas Slēgta
27/05/2009
24/02/2009 LVL 88.72 0% 56 Individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana Slēgta
21/04/2009
20/02/2009 LVL 313.00 0% 48 Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana Slēgta
09/04/2009
06/02/2009 LVL 7.90 0% 89 Rūpniecisko gāzu ražošana Slēgta
06/05/2009
15/01/2009 LVL 236981.12 0% 77 Citas nozares Slēgta
02/04/2009
19/12/2008 LVL 10221.50 0% 122 Sadzīves elektroiekārtu, aparatūras un elektropreču vairumtirdzniecība Slēgta
20/04/2009

 

Inkasso lietas saņemšanas datums: Inkasso lietas uzsākšanas datums – datums, kad konkrētā parāda iekasēšanu uzsāka Creditreform.
Summa: Inkasso prasības summa – nenokārtoto saistību summa, kuru kreditors uzdevis iekasēt Creditreform konkrētās inkasso lietas ietvaros.
Apmaksāts: Konkrēto nenokārtoto saistību summas daļa, kura, pēc Creditreform rīcībā esošās informācijas, ir apmaksāta.
Maksāšanas ilgums: Laiks, kurā debitors ir pilnībā nokārtojis konkrētās parādsaistības pret kreditoru.
Informācijas aktualizēšana: Informācija, vai Creditreform saņem informāciju par konkrēto parādsaistību izpildi (Aktīva) vai informācijas aktualizēšana datu bāzē vairs nenotiek (Slēgta).