Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

242002 | Baseini

Apraksts
Jebkura cita veida atklātie baseini, kas nav peldbaseini vai attīrīšanas iekārtu baseini, piemēram, zivju baseini, kā arī baseina konstrukcijai līdzīgas inženierbūves, piemēram, lagūnas tipa šķidrmēslu krātuve vai cita vaļēja šķidrmēslu krātuve, baseinveida atkritumu poligoni vai izgāztuves
24200201
Baseini
Būves un telpu grupas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution