Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

2420 | Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

Apraksts
Dūmeņi, baseini (jebkura cita veida atklātie baseini, kas nav peldbaseini vai attīrīšanas iekārtu baseini, piemēram, izbūvēti zivju baseini, lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves vai citas vaļējas šķidrmēslu krātuves, atkritumu poligoni vai izgāztuves), elevatoru–noliktavu uzņēmumu inženierbūves – tvertnes, apgaismošanas līnijas, žogi, kultūrvēsturiskas inženierbūves (jebkura veida kultūrvēsturiskas inženierbūves, kurām nav ēku pazīmju un kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram, pieminekļi un kolumbāriji), ar transporta infrastruktūru nesaistīti un citi iepriekš neminēti laukumi, skatu torņi, trošu ceļi, kas nav sporta un atpūtas būves (2412)
242001
Dūmeņi
Būves un telpu grupas
242002
Baseini
Apraksts Būves un telpu grupas
Jebkura cita veida atklātie baseini, kas nav peldbaseini vai attīrīšanas iekārtu baseini, piemēram, zivju baseini, kā arī baseina konstrukcijai līdzīgas inženierbūves, piemēram, lagūnas tipa šķidrmēslu krātuve vai cita vaļēja šķidrmēslu krātuve, baseinveida atkritumu poligoni vai izgāztuves
242003
Elevatoru–noliktavu uzņēmumu būves
Būves un telpu grupas
242004
Apgaismes būves
Būves un telpu grupas
242005
Žogi
Būves un telpu grupas
242006
Kultūrvēsturiskas inženierbūves
Apraksts Būves un telpu grupas
Jebkura veida kultūrvēsturiskas inženierbūves, kurām nav ēku pazīmju un kuras neizmanto citiem mērķiem (piemēram, pieminekļi, kolumbāriji u. tml.)
242007
Laukumi
Būves un telpu grupas
242008
Skatu torņi un platformas
Būves un telpu grupas
242009
Trošu ceļi
Būves un telpu grupas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution