Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

230 | Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos

2301
Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves, kurām nav ēku pazīmju
2302
Spēkstaciju būves
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Spēkstaciju būves, kurām nav ēku pazīmju, tai skaitā vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa
2303
Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves
Apraksts Būves un telpu grupas
Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm
2304
Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution