Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

2222 | Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būves

Apraksts
Vietējie aukstā un karstā ūdens un tvaika cauruļvadi, ūdenstorņi, akas, ūdens ieguves urbumi, ūdens gradētavas u. tml.
222201
Ūdens ieguves urbumi un grodu akas
Būves un telpu grupas
222202
Ūdenstorņi
Būves un telpu grupas
222203
Ūdensapgādes cauruļvadi
Būves un telpu grupas
222204
Siltumapgādes cauruļvadi
Būves un telpu grupas
222205
Ūdens gradētavas
Būves un telpu grupas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution