Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

222 | Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

2221
Gāzes sadales sistēmas
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Sadales sistēmas gāzesvadi ar darba spiedienu līdz 1,6 megapaskāliem (ieskaitot)
2222
Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būves
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Vietējie aukstā un karstā ūdens un tvaika cauruļvadi, ūdenstorņi, akas, ūdens ieguves urbumi, ūdens gradētavas u. tml.
2223
Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Kanalizācijas tīkli un notekūdeņu kolektori, cauruļvadi, arī notekūdeņu attīrīšanas būves (būves bez ēkas pazīmēm, atvērta tipa rezervuāri, baseini, dūņu lauki ar pamatni)
2224
Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Elektrokabeļu, sakaru kabeļu u. c. kabeļu kanalizācijas cauruļvadi

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution