Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

221404 | Elektrosadales pazemes līnijas

22140401
6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
Būves un telpu grupas
22140402
Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas
Apraksts Būves un telpu grupas
Zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1 kilovolta kabeļu elektrolīnijas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution