Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

2214 | Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas

Apraksts
Maģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades (110 un 330 kilovoltu) un elektrosadales (6, 10 un 20 kilovoltu, kā arī zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1 kilovolta) līnijas
221401
Elektropārvades virszemes līnijas
Būves un telpu grupas
221402
Elektropārvades pazemes līnijas
Būves un telpu grupas
221403
Elektrosadales virszemes līnijas
Būves un telpu grupas
221404
Elektrosadales pazemes līnijas
Būves un telpu grupas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution