Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

221201 | Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi

22120101
Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)
Būves un telpu grupas
22120102
Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)
Būves un telpu grupas
22120103
Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)
Būves un telpu grupas
22120104
Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm
Būves un telpu grupas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution