Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

2211 | Maģistrālie naftas produktu un gāzes cauruļvadi

Apraksts
Maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens cauruļvadi. Naftas cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku. Gāzes cauruļvadi ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem
221101
Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi
Būves un telpu grupas
221102
Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas
Apraksts Būves un telpu grupas
Augsta spiediena pārvades sistēmas gāzesvadi (ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem) un gāzes urbumi

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution