Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

221 | Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

2211
Maģistrālie naftas produktu un gāzes cauruļvadi
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens cauruļvadi. Naftas cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku. Gāzes cauruļvadi ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem
2212
Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens cauruļvadi ūdens pārvadīšanai ar iekšējo diametru no 150 mm
2213
Maģistrālās sakaru līnijas
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Maģistrālās virszemes, apakšzemes vai zemūdens sakaru līnijas, piemēram, radio un televīzijas vai kabeļu tīkli, retranslācijas un elektronisko sakaru torņi un masti
2214
Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Maģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades (110 un 330 kilovoltu) un elektrosadales (6, 10 un 20 kilovoltu, kā arī zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1 kilovolta) līnijas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution