Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

2153 | Akvedukti, apūdeņošanas un meliorācijas hidrobūves

Apraksts
Zemes kultivēšanai paredzētas apūdeņošanas un nosusināšanas hidrotehniskās būves, tai skaitā polderu sūkņu stacijas bez virszemes ēku pazīmēm
215301
Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution