Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

215201 | Dambji

21520101
Dambji ar nostiprinātām nogāzēm
Apraksts Būves un telpu grupas
Dambji, kuru nogāzes ir nostiprinātas ar bruģi vai citu materiālu
21520102
Dambji bez nogāžu nostiprināšanas
Apraksts Būves un telpu grupas
Dambji bez nogāžu nostiprināšanas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution