Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

2151 | Ostas un kuģojamie kanāli

Apraksts
Jūras vai upju ostas (krastmalas, doki, moli, būnas, viļņlauži u. tml.), upju un kanālu hidrotehniskās būves, piestātnes, nostiprinātas krastmalas (izbūvēta krastmala ar laukakmeņu, dzelzsbetona, betona, pāļu, pakšu kastu, rievsienu krasta nostiprinājumu), estakādes tipa iekšzemes ūdeņu un jūras ostu piestātnes uz dzelzsbetona pāļiem u. tml. inženierbūves
215101
Piestātnes un piestātņu krastmalas
Būves un telpu grupas
215102
Ostu akvatoriju būves
Būves un telpu grupas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution