Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

215 | Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves

2151
Ostas un kuģojamie kanāli
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Jūras vai upju ostas (krastmalas, doki, moli, būnas, viļņlauži u. tml.), upju un kanālu hidrotehniskās būves, piestātnes, nostiprinātas krastmalas (izbūvēta krastmala ar laukakmeņu, dzelzsbetona, betona, pāļu, pakšu kastu, rievsienu krasta nostiprinājumu), estakādes tipa iekšzemes ūdeņu un jūras ostu piestātnes uz dzelzsbetona pāļiem u. tml. inženierbūves
2152
Dambji
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Dambji ar nostiprinātām nogāzēm vai bez nogāžu nostiprināšanas u. tml. ūdens uzkrāšanas būves dažādiem mērķiem – hidroelektriskajām spēkstacijām, apūdeņošanai, ūdens plūsmas regulēšanai, plūdu novēršanai, kā arī aizsprosti, krasta aizsargbūves
2153
Akvedukti, apūdeņošanas un meliorācijas hidrobūves
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Zemes kultivēšanai paredzētas apūdeņošanas un nosusināšanas hidrotehniskās būves, tai skaitā polderu sūkņu stacijas bez virszemes ēku pazīmēm

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution