Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

214101 | Autoceļu un dzelzceļu tilti, viadukti un ceļa pārvadi

21410101
Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti
Apraksts Būves un telpu grupas
Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona, mūra vai metāla laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads
21410102
Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti
Apraksts Būves un telpu grupas
Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution