Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

2141 | Tilti un estakādes

Apraksts
Metāla, betona, koka vai cita materiāla ceļu, ielu vai sliežu ceļu tilti, ceļu pārvadi, viadukti, estakādes, tai skaitā meža ceļu tilti, gājēju tilti, cauruļvadu estakādes u. tml.
Pie tiltiem, ceļu pārvadiem, estakādēm, viaduktiem esošie lifti nosakāmi kā inženierbūves (kods 2141) sastāvdaļa – telpu grupa (kods 1274)
214101
Autoceļu un dzelzceļu tilti, viadukti un ceļa pārvadi
Būves un telpu grupas
214102
Gājēju tilti
Būves un telpu grupas
214103
Estakādes
Apraksts Būves un telpu grupas
Konstrukcijas kravu izkraušanai, transportlīdzekļu novietošanai un citām vajadzībām

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution