Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

213 | Lidlauku skrejceļi

2130
Lidlauku skrejceļi
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās vajadzībām, kā arī lidmašīnu apkopei paredzētās manevrēšanas joslas, stāvvietas, u. tml. laukumi

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution