Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

211201 | Ielas, ceļi un laukumi

21120101
Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu
Apraksts Būves un telpu grupas
Ielas, ceļi un laukumi ar melno segumu, bruģakmens segumu, dzelzsbetona, betona, asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto segumu
21120102
Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu
Apraksts Būves un telpu grupas
Ielas, ceļi un laukumi ar grants, smilts, šķembu, izdedžu, gumijas, tenisita vai citu līdzīgu materiālu mīksto segumu

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution