Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

2 | Inženierbūves

Apraksts
Inženierbūves ir visas būves, kurām nav ēku pazīmju
21
Transporta būves
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
22
Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
23
Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Būves, kurām nav ēku pazīmju
24
Citas inženierbūves
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution