Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

127402 | Palīgēkas

Apraksts
Pie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, pagrabi, nojumes, tualetes u. tml. ēkas
12740201
Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes
Apraksts Būves un telpu grupas
Kūtis un segtie voljēri ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas un telpu grupas, pagrabi, kuri nepilda lauksaimnieciskās ražošanas vai kādu citu funkciju, un sabiedriskās tualetes ar mūra vai mūra–koka ārsienām
12740202
Individuālās garāžas
Apraksts Būves un telpu grupas
Brīvi stāvošas atsevišķu garāžu ēkas
12740203
Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkas
Apraksts Būves un telpu grupas
Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas vieglas konstrukcijas palīgēkas
12740204
Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu
Apraksts Būves un telpu grupas
Citur neklasificētas nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu
12740205
Nojumes
Apraksts Būves un telpu grupas
Ēkas ar nojumes konstruktīvo risinājumu, kas nav citur klasificējamas nojumes

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution