Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

127101 | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas

12710101
Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas
Apraksts Būves un telpu grupas
Ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi (tai skaitā noliktavas, skābbarības torņi u. tml.)
12710102
Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2
Apraksts Būves un telpu grupas
Šķūņi siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai
12710103
Saldētavas un pagrabi
Apraksts Būves un telpu grupas
Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saldētavas un pagrabi
12710104
Lauksaimniecības nojumes
Apraksts Būves un telpu grupas
Nojumes materiālu un tehnikas novietošanai
12710105
Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas
Apraksts Būves un telpu grupas
Kūtis, staļļi un segtie voljēri ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, zvērkopības ēkas, dzīvnieku vivāriji, inkubatori un cāļu sildīšanas ēkas u. tml.
12710106
Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2
Būves un telpu grupas
12710107
Lauksaimniecības tehnikas garāžas
Būves un telpu grupas
12710108
Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai
Apraksts Būves un telpu grupas
Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi)
12710109
Kūtsmēslu un vircas krātuves
Apraksts Būves un telpu grupas
Virszemes, daļēji vai pilnībā iedziļinātas slēgta tipa krātuves

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution