Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

126 | Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām

1261
Ēkas plašizklaides pasākumiem; plašizklaides pasākumu telpu grupa
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas un telpu grupas, teātri, kazino, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, cirki, mūzikas un deju zāļu ēkas un telpu grupas u. tml., tai skaitā ēkas ar nojumes konstruktīvo risinājumu, piemēram, apjumtas estrādes un skatuves
1262
Muzeji un bibliotēkas; muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas, fondu glabāšanas, arhīvu u. tml. ēkas un telpu grupas
1263
Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; izglītības iestāžu telpu grupa
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Pirmsskolas, pamata, vidējās izglītības un kultūrizglītības iestāžu ēkas un telpu grupas – bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, koledžas, ģimnāzijas, speciālās skolas bērniem invalīdiem, tehniskās skolas, arodskolas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas ēkas un telpu grupas u. tml., augstskolu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas un telpu grupas, zinātniskās pētniecības laboratorijas, tālākizglītības iestāžu ēkas un telpu grupas, meteoroloģiskās stacijas, observatoriju ēkas un telpu grupas, dienas centri bērniem, jauniešiem, invalīdiem, senioriem un citām sabiedrības grupām
1264
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Ēkas un telpu grupas medicīniskai ārstēšanai un aprūpei, piemēram, slimnīcas un aprūpes iestādes cilvēkiem vai dzīvniekiem, atskurbtuves, universitātes slimnīcas, psihiatriskās slimnīcas, dispanseri, ambulances, soda izciešanas iestāžu un cietumu slimnīcas vai armijas hospitāļi, dzemdību nami, mātes un bērna veselības centri, asins pārliešanas un donoru centri, morgi
1265
Sporta ēkas; sporta telpu grupa
Apraksts Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
Ēkas un telpu grupas sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas un telpu grupas, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi, šautuves, boulinga ēkas un telpu grupas u. tml.

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution