Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

125201 | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi

12520101
Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības saldētavas
Būves un telpu grupas
12520102
Noliktavas, izņemot lauksaimniecības noliktava
Būves un telpu grupas
12520103
Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)
Būves un telpu grupas
12520104
Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)
Būves un telpu grupas
12520105
Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot)
Būves un telpu grupas
12520106
Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3
Būves un telpu grupas
12520107
Ūdens rezervuāri
Būves un telpu grupas
12520108
Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas
Būves un telpu grupas
12520109
Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes
Būves un telpu grupas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution