Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

125101 | Rūpnieciskās ražošanas ēkas

12510101
Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot)
Būves un telpu grupas
12510102
Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir lielāks par 6 m
Būves un telpu grupas
12510103
Katlumājas
Būves un telpu grupas
12510104
Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas
Apraksts Būves un telpu grupas
Ēkas, kuras paredzētas apgādei ar elektroenerģiju, izņemot slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
12510105
Sūkņu un kompresoru staciju ēkas
Apraksts Būves un telpu grupas
Sūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola, dietilēnglikola u. c. sūkņi
12510106
Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas
Apraksts Būves un telpu grupas
Dzeramā vai tehniskā ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas
12510107
Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
Apraksts Būves un telpu grupas
Slēgto transformatoru apakšstaciju, sadales un vadības ēkas
12510108
Gāzes regulēšanas stacijas
Apraksts Būves un telpu grupas
Tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes sagatavošanai padevei gāzes sadales sistēmai (gāzes attīrīšanas, odorizācijas un spiediena pazemināšanas iekārtas)
12510109
Gāzes mērīšanas stacijas
Apraksts Būves un telpu grupas
Tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes kvalitātes un caurplūdes noteikšanai
12510110
Gāzes savākšanas punkti
Apraksts Būves un telpu grupas
Tehnoloģiskās ēkas, kurās uzstādītas gāzes ieguves iekārtas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution