Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

123001 | Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

12300101
Tirdzniecības ēkas
Apraksts Būves un telpu grupas
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, izņemot tirdzniecības kioskus un segtos stendus (nojumes)
12300102
Tirdzniecības kioski un segtie stendi
Apraksts Būves un telpu grupas
Vienstāva tirdzniecības ēkas bez apkures ar apbūves laukumu līdz 25 m2, kā arī tirdzniecības nojumes un segtās tirdzniecības vietas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution