Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

12 | Nedzīvojamās ēkas

1200
Koplietošanas telpu grupa
Apraksts Būves un telpu grupas
Telpas, kuras tiek izmantotas kopīgi (piemēram, kāpņu telpas, gaiteņi, galerijas, vestibili, vējtveri, lifti, šahtas), apvieno koplietošanas telpu grupā. Koplietošanas telpu grupa var būt tikai tādā ēkā, kurā ir vēl vismaz divas vai vairākas telpu grupas ar citu lietošanas veidu
121
Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
122
Biroju ēkas
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
123
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
124
Satiksmes un sakaru ēkas
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
125
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
126
Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi
127
Citas nedzīvojamās ēkas
Būves un telpu grupas Nekustamo īpašumu darījumi

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution