Pakalpojumā pieejama būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikācija pēc būves lietošanas veida. Pakalpojums veidots pamatojoties uz Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi". Katalogā ir iespēja skatīt būvju kategorijas kodu, nosaukumu, aprakstu un kodam atbilstošo nekustamo īpašumu darījumu sarakstu.

1122 | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

Apraksts
Brīvi stāvošas vai savienotas (rindu vai sekciju tipa) dzīvojamās mājas ar trijām vai vairākām dzīvojamo telpu grupām.
Dzīvojamo telpu grupa minētajā ēkā
112201
Triju vai vairāku dzīvokļu mājas
Būves un telpu grupas

Datu avots un licence: Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution