Lursoft lietotāju biežāk uzdotie jautājumi

Kā atjaunot paroli?
Kā nomainīt lietotāja paroli?
Kā apskatīt lietotāja konta stāvokli un datu bāzēs veiktos pieprasījumus?
Kā papildināt kontu?*
Kā aktualizēt par lietotāju reģistrēto informāciju?
Kas jādara, ja vēlaties mainīt līgumā norādīto pilnvaroto personu / lietotāju?*
Kas jādara, ja vēlaties reģistrēt papildus lietotāju?*
Kas jādara, ja vēlaties anulēt reģistrēta lietotāja piekļuvi*
Kas jādara, ja vēlaties paaugstināt gada pieslēguma maksu?*
Kā jārīkojas, ja mainījušies Jūsu uzņēmuma un/vai bankas rekvizīti?*
Kā jārīkojas, ja vēlaties pārtraukt/atjaunot līguma darbību?*
Kā jārīkojas, ja vēlaties piekļuvi elektroniskajiem rēķiniem?*
Apraksts par lietotāja datora tehniskajām prasībām darbam ar Lursoft datu bāzēm internetā.

KĀ ATJAUNOT pAROLI?

Ja esat aizmirsis piešķirtos lietotāja rekvizītus, lai tos atjaunotu, Jums jāaizpilda Paroles atgādinājuma forma un uz reģistrēto adresi tiks nosūtīts atgādinājuma e-pasts.

KĀ NOMAINĪT lietotāja PAROLI?

Ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv
Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu. Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas.
Sadaļā Serviss izvēlieties Mani dati sistēmā. Lapas kreisajā pusē, spiežot uz norādes Paroles maiņa, Jums būs iespēja nomainīt savu paroli.
Nākamajā pieslēgšanās reizē, Jums būs jāvada jaunā parole.

KĀ APSKATĪT SAVU LIETOTĀJA KONTA STĀVOKLI UN DATU BĀZĒS VEIKTOS PIEPRASĪJUMUS?

Ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv
Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu.
Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas. Sadaļā Serviss izvēlieties Mani dati sistēmā.
Lapas kreisajā pusē, spiežot uz norādes Mani konti, tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet Jūsu lietotāja konta atlikumu.
Kreisajā pusē izvēloties norādi Mans protokols, Jums ir iespēja apskatīt savu veikto pieprasījumu protokolu.

KĀ PAPILDINĀT KONTU?*

Ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv
Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu. Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas.
Sadaļā Serviss izvēlieties Mani dati sistēmā. Lapas kreisajā pusē, spiediet uz Konta papildināšana un norādiet ar kādu summu vēlaties papildināt savu kontu.
Prasītā summa tiek ielikta Jūsu kontā avansā dažu minūšu laikā, un par šo summu Jums tiek izrakstīts un nosūtīts rēķins.
Lietotāja kontu Jūs varat papildināt arī zvanot uz Lursoft klientu apkalpošanas centru pa tālruni: +371 67844300 un lūdzot izrakstīt papildus rēķinu.
Jums jānosauc - uzņēmuma nosaukums, rēķina summa un zvanītāja vārds, uzvārds.

KĀ AKTUALIZĒT PAR LIETOTĀJU REĢISTRĒTO INFORMĀCIJU?

Ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv
Ievadiet lietotāja rekvizītus. Jums tiks atvērta lapa Lursoft datu bāzes. Šīs lapas apakšā atrodiet sadaļu Serviss.
Spiežot uz norādes Lietotāja informācija, Jums būs iespēja aktualizēt informāciju (e-pasts, tālrunis u.c.), kas par Jums norādīta Lursoft lietotāju administrēšanas sistēmā.
Ja Jūs vēlaties mainīt Lursoft lietotāju administrēšanas sistēmā noradīto uzvārdu, Jums jāatsūta paziņojums uz e-pastu e-pastu info@lursoft.lv.

KAS JĀDARA, JA VĒLATIES MAINĪT LĪGUMĀ NORĀDĪTO PILNVAROTO PERSONU / LIETOTĀJU?*

Ja vēlaties mainīt līgumā norādīto pilnvaroto personu, t.i., fizisko personu - lietotāju, kurš izmanto Lursoft datu bāzes, Jums jāinformē Lursoft par jauno lietotāju, nosūtot Sistēmā elektronisku paziņojumu.
Lai to izdarītu, ieejiet Lursoft mājas lapā www.lursoft.lv
Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu. Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas. Sadaļā “Serviss” izvēlieties “Mani dati sistēmā” lapas kreisajā pusē, spiediet uz “Manas organizācijas lietotāji” un piesakiet vēlamās izmaiņas.
Klientu apkalpošanas daļa saņems reģistrācijas pieteikumu, to apstrādās un jaunajam lietotājam uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti piekļuves rekvizīti.

KAS JĀDARA, JA VĒLATIES REĢISTRĒT PAPILDUS LIETOTĀJU?*

Ja papildus jau reģistrētajam/-iem lietotājam/-iem vēlaties reģistrēt jaunu/-us sistēmas lietotāju/-us, Līgumā norādītā Pilnvarotā persona nosūta Sistēmā elektronisku paziņojumu.
Lai to izdarītu, ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv
Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu. Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas.
Sadaļā “Serviss” izvēlieties “Mani dati sistēmā”, lapas kreisajā pusē, spiediet uz “Manas organizācijas lietotāji” un “Pieteikt jaunu lietotājus”.
Klientu apkalpošanas daļa saņems reģistrācijas pieteikumu, to apstrādās un jaunajam lietotājam uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti piekļuves rekvizīti.
Reģistrējot papildus lietotājus, Jums izrakstītajos pieslēguma maksas rēķinos norādītā summa tiks paaugstināta atbilstoši līguma nosacījumiem.
Izmantojot Lursoft datu bāzes, reģistrētie lietotāji iemaksāto pieslēguma maksu tērē kopīgi.

KAS JĀDARA, JA VĒLATIES ANULĒT REĢISTRĒTA LIETOTĀJA PIEKĻUVI?*

Ja vēlaties anulēt lietotāja piekļuvi Lursoft datu bāzēm, Līgumā norādītajai Pilnvarotajai personai jānosūta Sistēmā elektronisks paziņojums.
Lai to izdarītu, ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv
Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu. Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas. Sadaļā “Serviss” izvēlieties “Mani dati sistēmā”, lapas kreisajā pusē, spiediet uz “Manas organizācijas lietotāji” un piesakiet izmaiņas.
Klientu apkalpošanas daļa saņems reģistrācijas pieteikumu, to apstrādās un lietotājam piekļuve tiks anulēta.
Anulējot lietotāja piekļuvi, Jums izrakstītajos pieslēguma maksas rēķinos norādītā summa tiks samazināta atbilstoši līguma nosacījumiem.

KAS JĀDARA, JA VĒLATIES PAAUGSTINĀT GADA PIESLĒGUMA MAKSU?*

Ja vēlaties paaugstināt gada pieslēguma maksu, nav jāveic līguma grozījumi.
Lai to izdarītu, lūdzam sazināties ar savu klientu konsultantu vai Lursoft Klientu apkalpošanas daļu, sūtot e-pastu uz info@lursoft.lv vai zvanot pa tālruni +371 67844300.

KĀ JĀRĪKOJAS, JA MAINĪJUŠIES JŪSU UZŅĒMUMA UN/VAI BANKAS REKVIZĪTI?*

Ja mainījušies Jūsu uzņēmuma un / vai bankas rekvizīti, lūdzam mūs par to informēt, atsūtot rakstisku iesniegumu par rekvizītu maiņu.
Turpmāk izrakstītajos rēķinos un Jums sagatavotajā korespondencē tiks norādīti jaunie rekvizīti.

KĀ JĀRĪKOJAS, JA VĒLATIES PĀRTRAUKT / ATJAUNOT LĪGUMA DARBĪBU?*

Ja vēlaties uz noteiktu vai nenoteiktu laiku pārtraukt/atjaunot mūsu noslēgtā līguma darbību, lūdzam sazināties ar savu klientu konsultantu vai Klientu apkalpošanas daļu, sūtot e-pastu uz info@lursoft.lv vai zvanot pa tālruni +371 67844300.
Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu, tiks pārtraukta/atjaunota līguma darbība un bloķēts/atbloķēts reģistrētā lietotāja konts.

KĀ JĀRĪKOJAS, JA VĒLATIES PIEKĻUVI ELEKTRONISKAJIEM RĒĶINIEM?*

Ja vēlaties, lai piekļuve elektroniski sagatavotajiem rēķiniem būtu ne tikai Pasūtītāja pilnvarotajai personai, bet arī Jūsu grāmatvedei, Jums jāatsūta mums iesniegums. Pēc iesnieguma saņemšanas Lursoft Klientu apkalpošanas daļa dažu darba dienu laikā Jūsu grāmatvedei piešķirs lietotāja rekvizītus. Lietotāja rekvizīti tiks nosūtīti uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi un turpmāk paziņojumu par Lursoft sagatavotajiem rēķiniem saņems arī Jūsu grāmatvede.

APRAKSTS PAR LIETOTĀJA DATORA TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM DARBAM AR LURSOFT DATU BĀZĒM INTERNETĀ.

Apraksts par lietotāja datora tehniskajām prasībām

 

* - skaidrojumi attiecas tikai uz Lursoft klientiem, kuriem ir noslēgts datu bāzu abonēšanas līgums.

Par jautājumiem, kas rodas, izmantojot Lursoft datu bāzes, varat vaicāt, sūtot e-pastu uz info@lursoft.lv vai darba dienās zvanot pa tālruni: +371 67844300.
Veiksmi darbā!