Lursoft lietotāju biežāk uzdotie jautājumi

Kā nomainīt lietotāja paroli
Kā apskatīt lietotāja konta stāvokli un datu bāzēs veiktos pieprasījumus
Kā papildināt lietotāja kontu
Kā aktualizēt par lietotāju reģistrēto informāciju
Kas jādara, ja vēlaties mainīt līgumā norādīto pilnvaroto personu / lietotāju
Kas jādara, ja vēlaties reģistrēt papildus lietotāju vai anulēt agrāk reģistrēta lietotāja piekļuvi
Kas jādara, ja vēlaties paaugstināt ikmēneša abonēšanas rēķinos norādītās summas apmēru
Kā jārīkojas, ja mainījušies Jūsu uzņēmuma un/vai bankas rekvizīti
Kā jārīkojas, ja vēlaties pārtraukt/atjaunot līguma darbību
Kā jārīkojas, ja vēlaties piekļuvi elektroniskajiem rēķiniem
Apraksts par lietotāja datora tehniskajām prasībām darbam ar Lursoft datu bāzēm internetā

Kā nomainīt savu paroli?

Ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv

Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu. Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas. Sadaļā Serviss izvēlieties Mani dati sistēmā. Lapas kreisajā pusē, spiežot uz norādes Paroles maiņa, Jums būs iespēja nomainīt savu paroli.

Nākamajā pieslēgšanās reizē, Jums būs jāvada jaunā parole.

Ja esat aizmirsis Jums piešķirtos lietotāja rekvizītus, Lursoft Jums nosūtīs atgādinājuma e-pastu. Jums tikai jāaizpilda Paroles atgādinājuma forma

Kā apskatīt savu lietotāja konta stāvokli un datu bāzēs veiktos pieprasījumus?

Ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv

Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu. Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas. Sadaļā Serviss izvēlieties Mani dati sistēmā. Lapas kreisajā pusē, spiežot uz norādes Mani konti, tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet Jūsu lietotāja konta atlikumu.

Kreisajā pusē izvēloties norādi Mans protokols, Jums ir iespēja apskatīt savu veikto pieprasījumu protokolu.

Kā papildināt lietotāja kontu?*

Ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv

Lapas labajā pusē klikšķiniet uz PIESLĒGTIES, ievadiet lietotāja rekvizītus un izvēlieties lomu. Jums tiks atvērta lapa, kurā redzēsiet dažādas sadaļas. Sadaļā Serviss izvēlieties Mani dati sistēmā. Lapas kreisajā pusē, spiediet uz Konta papildināšana un norādiet ar kādu summu vēlaties papildināt savu kontu. Prasītā summa tiek ielikta Jūsu kontā avansā dažu minūšu laikā, un par šo summu Jums tiek izrakstīts un nosūtīts rēķins.

Lietotāja kontu Jūs varat papildināt arī zvanot uz Lursoft klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67844300 un lūdzot izrakstīt papildus rēķinu. Jums jānosauc - uzņēmuma nosaukums, rēķina summa un zvanītāja vārds, uzvārds.

Kā aktualizēt par lietotāju reģistrēto informāciju?

Ieejiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv

Ievadiet lietotāja rekvizītus. Jums tiks atvērta lapa Lursoft datu bāzes. Šīs lapas apakšā atrodiet sadaļu Serviss.

Spiežot uz norādes Lietotāja informācija, Jums būs iespēja aktualizēt informāciju (e-pasts, tālrunis u.c.), kas par Jums norādīta Lursoft lietotāju administrēšanas sistēmā.

Ja Jūs vēlaties mainīt Lursoft lietotāju administrēšanas sistēmā noradīto uzvārdu, Jums jāatsūta paziņojums uz e-pastu: info@lursoft.lv.

Kas jādara, ja vēlaties mainīt līgumā norādīto pilnvaroto personu / lietotāju?*

Ja mainījusies mūsu savstarpēji noslēgtajā līgumā norādītā pilnvarotā persona, t.i. fiziska persona - lietotājs, kurš izmanto Lursoft datu bāzes, Jums jāinformē mūs par jauno lietotāju, nosūtot mums sekojošu iesniegumu par lietotāja maiņu rtf

Jauno lietotāju Lursoft Klientu apkalpošanas daļa piereģistrēs dažu darba dienu laikā. Lietotāja rekvizīti jaunajam lietotājam tiks nosūtīti uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi un iepriekš reģistrētā lietotāja konta atlikums tiks pārcelts uz jaunreģistrētā lietotāja kontu.

Kas jādara, ja vēlaties reģistrēt papildus lietotāju vai anulēt agrāk reģistrēta lietotāja piekļuvi?*

Ja vēlaties papildus jau reģistrētajam lietotājam reģistrēt jaunu/-us sistēmas lietotāju/-us, mūsu noslēgtajā līgumā grozījumu veikšana nav nepieciešama.

Jums jāatsūta mums sekojošs iesniegums par jauna lietotāja reģistrēšanu rtf

Jaunos lietotājus Lursoft Klientu apkalpošanas daļa piereģistrēs dažu darba dienu laikā. Lietotāju rekvizīti jaunajiem lietotājiem tiks nosūtīti uz iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm. Reģistrējot papildus lietotājus, Jums izrakstītajos abonentmaksas rēķinos norādītā summa tiks paaugstināta atbilstoši līguma nosacījumiem.

Izmantojot Lursoft datu bāzes, reģistrētie lietotāji iemaksāto abonentmaksu tērē kopīgi.

Ja vēlaties anulēt kāda agrāk papildus reģistrētā lietotāja piekļuvi Lursoft datu bāzēm, Jums jāatsūta mums sekojošs iesniegums par lietotāja bloķēšanu rtf

Anulējot lietotāja piekļuvi, Jums izrakstītajos abonentmaksas rēķinos norādītā summa tiks samazināta atbilstoši līguma nosacījumiem.

Kas jādara, ja vēlaties paaugstināt ikmēneša abonēšanas rēķinos norādītās summas apmēru?*

Ja ik mēnesi, izmantojot Lursoft datu bāzes, Jums nepieciešama lielāka summa nekā līgumā noteiktā abonentmaksa, noslēgtajā līgumā grozījumu veikšana nav nepieciešama.

Jūs varat paaugstināt abonēšanas rēķinos norādītās summas apmēru, atsūtot mums sekojošu iesniegumu par abonentmaksas palielināšanu rtf

Kā jārīkojas, ja mainījušies Jūsu uzņēmuma un/vai bankas rekvizīti?*

Ja mainījušies Jūsu uzņēmuma un/ vai bankas rekvizīti, lūdzam mūs par to informēt, atsūtot sekojošu iesniegumu par uzņēmuma rekvizītu maiņu rtf

Tad turpmāk izrakstītajos rēķinos un Jums sagatavotajā korespondencē tiks norādīti Jūsu jaunie rekvizīti.

Kā jārīkojas, ja vēlaties pārtraukt/atjaunot līguma darbību?*

Ja vēlaties uz noteiktu vai nenoteiktu laiku pārtraukt/atjaunot mūsu noslēgtā līguma darbību, Jums jāatsūta mums sekojošs iesniegums par līguma darbības pārtraukšanu rtf

Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu, tiks pārtraukta/atjaunota līguma darbība un bloķēts/atbloķēts reģistrētā lietotāja konts.

Kā jārīkojas, ja vēlaties piekļuvi elektroniskajiem rēķiniem

Ja vēlaties, lai piekļuve elektroniski sagatavotajiem rēķiniem būtu ne tikai Pasūtītāja pilnvarotajai personai, bet arī Jūsu grāmatvedei, Jums jāatsūta mums iesniegumsrtf. Pēc iesnieguma saņemšanas Lursoft Klientu apkalpošanas daļa Jūsu grāmatvedei piešķirs lietotāja rekvizītus dažu darba dienu laikā. Lietotāja rekvizīti tiks nosūtīti uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi un turpmāk paziņojumu par Lursoft sagatavotajiem rēķiniem saņems arī Jūsu grāmatvede.

Apraksts par lietotāja datora tehniskajām prasībām darbam ar Lursoft datu bāzēm internetā*

Apraksts par lietotāja datora tehniskajām prasībām rtf

* - skaidrojumi attiecas tikai uz Lursoft klientiem, kuriem ir noslēgts datu bāzu abonēšanas līgums.

Par jautājumiem, kas rodas, izmantojot Lursoft datu bāzes, varat vaicāt, sūtot e-pastu uz info@lursoft.lv vai darba dienās zvanot pa tālruni: 67844300.

Veiksmi darbā!