B2B iespējas

Datu bāzu B2B risinājumi XML (eXtensible Markup Language) formātā

Neviens uzņēmums nevar iztikt bez klientu datu bāzes. Parasti šīs datu bāzes tiek veidotas no klientu iesniegtajiem uzņēmumu dokumentiem (reģistrācijas apliecības kopijas u.tml.). Šeit rodas divas galvenās problēmas:

 • Datu bāzes uzticamība – klients var iesniegt viltotu vai nederīgu reģistrācijas apliecību vai citu dokumentu, kur ir nesakritības ar LR Uzņēmuma reģistrā reģistrēto. Iespējams, uzņēmums ir pat likvidēts vai reorganizēts.
 • Datu bāzes kvalitāte – pārsvarā klientu iesniegtos dokumentus datu bāzē ievada operators, tādējādi var rasties kļūdas, tāpat operators var savādāk sastrukturizēt datu bāzes (piemēram, nenorāda pilnu uzņēmuma nosaukumu vai uzņēmuma juridisko adresi). Līdz ar to var rasties situācijas, kad datu bāzē klients ir, bet to nav iespējams atrast.

Lursoft piedāvā klientu datu bāzi saņemt tieši no LR Uzņēmumu reģistra XML formātā. Viss, kas nepieciešams operatoram, jāievada attiecīgajā lauciņā uzņēmuma reģistrācijas numurs un jānospiež "PĀRBAUDĪT". Sistēma pieslēdzas Lursoft datu bāzei un papildina uzņēmuma datu bāzi.

Izmantojot B2B risinājumu, iespējams saņemt:

 • uzņēmuma nosaukumu;
 • uzņēmuma tipu;
 • uzņēmuma pilnu nosaukumu;
 • uzņēmuma juridisko adresi strukturizētā formātā;
 • vienoto reģistrācijas numuru;
 • uzņēmuma reģistrācijas numuru;
 • statusu (reģistrēts, likvidēts, u.tml.).
 • uzņēmuma amatpersonas vārds uzvārds;
 • uzņēmuma amatpersonas personas kods;
 • uzņēmuma amatpersonas iecelšanas datums;
 • uzņēmuma amatpersonas pārstāvības tiesības;
 • uzņēmuma bilances pa gadiem;
 • uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķini pa gadiem;
 • uzņēmuma un fiziskas personas maksātnespējas procesu datus.

Par sistēmas papildināšanu ar papildus parametriem lūdzam sazināties ar Lursoft.

Ar sistēmas specifikāciju Jūs varat iepazīties šeit: specifikācijas aktuālā versija, 1. versija (vairs netiks attīstīta)

Sistēmu iespējams integrēt ar jebkuru Jūsu sistēmu, piemēram, grāmatvedības, lietvedības, klientu uzskaites sistēmu u.c.

Papildinformāciju par piedāvāto pakalpojumu Jūs varat saņemt Lursoft klientu apkalpošanas centrā, sūtot savus jautājumus uz e-pasta adresi: info@lursoft.lv vai zvanot pa tālruni: (+371) 67844300.