Ārējās juridiskās personas

Juridiskās personas, kas nav reģistrētas Latvijas Uzņēmumu reģistrā, bet piedalās saimnieciskajā darbībā Latvijā. Tie ir ārvalstu uzņēmumi, Latvijas valsts un pašvaldību iestādes, ministrijas, tiesas, skolas.

Katram, kas uzkrāj un apstrādā datu bāzes par juridiskajām personām, šīs personas ir jāidentificē. Uzņēmumu identifikācijai noder uzņēmumu reģistrācijas numuri, kurus piešķir Uzņēmumu reģistrs. Citām juridiskajām personām numurus piešķir Lursoft, un šos numurus sauc par ārējo juridisko personu numuriem. Lursoft reģistrē tikai tās AJP, kuras ir iesaistītas saimnieciskajā darbībā Latvijā (piemēram, tās, kurām pieder Latvijas uzņēmumu kapitāla daļas u.tml.). AJP numurs ir 10-zīmju numurs (līdzīgi kā UR reģistrācijas numurs Latvijas uzņēmumiem).

Ārējo juridisko personu meklēšana

 

IEGUVUMI

Iespēja identificēt arī ārējās juridiskās personas tikpat efektīvi kā UR reģistrētos uzņēmumus.

JŪS VARĒTU INTERESĒT

Latvijā reģistrēto uzņēmumu datu bāze
Monitorings
Saistību grafs