Analītiskie pakalpojumi

Lursoft izstrādātie analītiskie pakalpojumi ir būtisks lēmumu pieņemšanas atbalsts uzņēmumu vadītājiem,
vadošajiem menedžeriem un finansistiem. Tie palīdz izvērtēt riskus un potenciālos ieguvumus, virzot uzņēmumu pretī nosprausto mērķu sasniegšanai.

Lursoft analītiskie pakalpojumi:

  • Nozaru finanšu koeficienti - pakalpojums ataino nozari raksturojošus finanšu koeficientus un statistikas rādītājus;
  • Finanšu analīze - iespēja izvērtēt uzņēmuma likviditātes, aktivitātes, kapitāla struktūras un ienesīguma rādītājus;
  • Uzņēmumu izvērstā analīze - reitings, grafiki, finanšu rādītāji vienkopus;
  • Uzņēmuma novērtējums - iespēja uzzināt uzņēmuma vērtību;
  • Saistību GRAFS - grafiski attēlotas personu un uzņēmumu savstarpējās saiknes;
  • Statistika - statistika par uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības vides raksturojošajiem rādītājiem;
  • Maksātnespējas statistika - statistika par Maksātnespējas reģistrā ierakstāmajām ziņām, kas saistītas ar administratoru iecelšanu / atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi u.c..