Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmumu maksātnespēja > Maksātnespējas procesu, kuri izskatīti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" iznākums

Lursoft statistika | Maksātnespējas procesu, kuri izskatīti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" iznākums

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma spēkā stāšanos, sākot ar 2008.gada 1.janvāri statistikas par Maksātnespējas reģistrā ierakstāmajām ziņām, kas saistītas ar izbeigto maksātnespējas lietu skaitu pēc to izbeigšanas pamatojuma, ir pieejamas: Kopējais izbeigto MNP un TAP lietu skaits pēc izbeigšanas pamatojuma


Saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" Uzņēmumu reģistrā no 01.01.1991 līdz 20.09.2018 ir reģistrēti 11,463 maksātnespējas procesi, no kuriem 11,173 ir pabeigti.
Procesu pabeigšanas rezultāti ir šādi:

Statistika aktualizēta 20.09.2018 plkst. 13:18:44 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKIznākums Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā8 11,173
1Bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana 10,274
2Noraidīts maksātnespējas pieteikums 504
3Izbeigta tiesā maksātnespējas lieta 143
4Uzsākta un pabeigta bankrota procedūra 113
5Parādnieks nokārtojis visas savas saistības 74
6Parādnieks nokārtojis visas savas saistības, kurām iestājies izpildes termiņš un tā aktīvi pārsniedz atlikušo parādu summu 28
7Pabeigts sanācijas process 20
8Līdz izsludinātā termiņa beigām nav pieteicies neviens kreditors 17

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.