Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 20.01.2019

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 20.01.2019.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 20.01.2019 plkst. 05:44:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls LVL Vidējais LVL
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 197,783 14,334,496,149.49 72,475.88
1- 3927 167,894,720.07 42,753.94
2 Aizkraukles rajons 2163 26,410,318.50 12,210.04
3 Alūksnes rajons 1579 11,383,836.29 7,209.52
4 Balvu rajons 1248 9,130,226.05 7,315.89
5 Bauskas rajons 3074 51,416,430.19 16,726.23
6 Cēsu rajons 4897 74,827,454.03 15,280.26
7 Daugavpils rajons 5393 136,063,301.27 25,229.61
8 Dobeles rajons 1908 47,097,337.32 24,684.14
9 Gulbenes rajons 1292 10,361,188.65 8,019.50
10 Jelgavas rajons 6833 177,568,426.60 25,986.89
11 Jēkabpils rajons 2994 41,913,235.08 13,999.08
12 Krāslavas rajons 1055 20,706,192.71 19,626.72
13 Kuldīgas rajons 2797 20,967,299.84 7,496.35
14 Liepājas rajons 8718 260,403,485.12 29,869.64
15 Limbažu rajons 2780 36,532,208.68 13,141.08
16 Ludzas rajons 1043 19,476,602.38 18,673.64
17 Madonas rajons 2579 39,158,256.41 15,183.50
18 Ogres rajons 5189 58,814,278.20 11,334.41
19 Preiļu rajons 1950 38,649,387.26 19,820.20
20 Rēzeknes rajons 3454 48,921,946.95 14,163.85
21 Rīgas rajons 113620 12,342,366,707.42 108,628.47
22 Saldus rajons 2483 29,361,733.21 11,825.10
23 Talsu rajons 3044 34,943,909.11 11,479.60
24 Tukuma rajons 4097 74,468,283.33 18,176.30
25 Valkas rajons 1923 60,781,387.54 31,607.59
26 Valmieras rajons 4301 106,384,590.29 24,734.85
27 Ventspils rajons 3442 388,493,406.99 112,868.51

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.