Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 19.03.2019

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 19.03.2019.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 19.03.2019 plkst. 01:59:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls LVL Vidējais LVL
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 193,570 14,311,964,315.06 73,936.89
1- 3946 169,880,941.02 43,051.43
2 Aizkraukles rajons 2149 25,016,200.83 11,640.86
3 Alūksnes rajons 1567 11,331,759.55 7,231.50
4 Balvu rajons 1242 9,162,056.55 7,376.86
5 Bauskas rajons 3074 36,824,787.46 11,979.44
6 Cēsu rajons 4853 75,377,409.67 15,532.13
7 Daugavpils rajons 5365 138,690,559.97 25,850.99
8 Dobeles rajons 1908 48,230,325.52 25,277.95
9 Gulbenes rajons 1293 10,316,156.30 7,978.47
10 Jelgavas rajons 6696 176,988,906.37 26,432.04
11 Jēkabpils rajons 2981 42,030,163.17 14,099.35
12 Krāslavas rajons 1050 20,686,408.86 19,701.34
13 Kuldīgas rajons 2783 20,576,631.44 7,393.69
14 Liepājas rajons 8712 263,355,082.12 30,229.00
15 Limbažu rajons 2771 36,474,820.63 13,163.05
16 Ludzas rajons 1035 19,168,261.07 18,520.06
17 Madonas rajons 2586 38,921,071.21 15,050.68
18 Ogres rajons 5147 58,660,267.05 11,396.98
19 Preiļu rajons 1958 38,325,269.10 19,573.68
20 Rēzeknes rajons 3453 48,886,553.47 14,157.70
21 Rīgas rajons 109829 12,333,208,087.44 112,294.64
22 Saldus rajons 2480 29,400,309.69 11,854.96
23 Talsu rajons 3057 34,916,470.34 11,421.81
24 Tukuma rajons 4079 72,780,530.54 17,842.74
25 Valkas rajons 1920 60,514,167.02 31,517.80
26 Valmieras rajons 4245 105,453,855.24 24,841.90
27 Ventspils rajons 3391 386,787,263.42 114,062.89

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.