Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 27.06.2019

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 27.06.2019.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 27.06.2019 plkst. 02:29:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls LVL Vidējais LVL
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 191,423 14,315,959,228.01 74,787.04
1- 3965 172,193,687.42 43,428.42
2 Aizkraukles rajons 2154 24,958,508.88 11,587.05
3 Alūksnes rajons 1576 11,931,175.46 7,570.54
4 Balvu rajons 1244 8,652,882.08 6,955.69
5 Bauskas rajons 3059 37,665,234.22 12,312.92
6 Cēsu rajons 4816 85,930,626.59 17,842.74
7 Daugavpils rajons 5363 139,555,149.45 26,021.84
8 Dobeles rajons 1917 48,440,600.94 25,268.96
9 Gulbenes rajons 1290 10,154,988.59 7,872.08
10 Jelgavas rajons 6584 177,787,097.79 27,002.90
11 Jēkabpils rajons 2984 42,422,538.16 14,216.67
12 Krāslavas rajons 1044 20,963,505.68 20,079.99
13 Kuldīgas rajons 2840 20,586,386.58 7,248.73
14 Liepājas rajons 8685 273,281,892.74 31,465.96
15 Limbažu rajons 2773 36,425,895.54 13,135.92
16 Ludzas rajons 1039 20,178,904.98 19,421.47
17 Madonas rajons 2598 38,998,785.85 15,011.08
18 Ogres rajons 5128 58,800,538.29 11,466.56
19 Preiļu rajons 1954 38,103,912.02 19,500.47
20 Rēzeknes rajons 3467 45,769,142.81 13,201.37
21 Rīgas rajons 107806 12,312,335,766.99 114,208.26
22 Saldus rajons 2484 29,583,258.79 11,909.52
23 Talsu rajons 3070 34,922,939.06 11,375.55
24 Tukuma rajons 4097 74,733,813.94 18,241.11
25 Valkas rajons 1919 60,290,592.42 31,417.71
26 Valmieras rajons 4203 107,448,977.34 25,564.83
27 Ventspils rajons 3364 383,842,425.40 114,102.98

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.