Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 20.01.2019

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 20.01.2019.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 20.01.2019 plkst. 04:19:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 197,783 20,396,150,490.92 103,123.88
1- 3927 238,892,664.35 60,833.38
2 Aizkraukles rajons 2163 37,578,497.71 17,373.32
3 Alūksnes rajons 1579 16,197,739.75 10,258.23
4 Balvu rajons 1248 12,991,141.28 10,409.57
5 Bauskas rajons 3074 73,158,989.12 23,799.28
6 Cēsu rajons 4897 106,469,875.00 21,741.86
7 Daugavpils rajons 5393 193,600,635.85 35,898.50
8 Dobeles rajons 1908 67,013,473.63 35,122.37
9 Gulbenes rajons 1292 14,742,643.26 11,410.71
10 Jelgavas rajons 6833 252,657,108.67 36,976.01
11 Jēkabpils rajons 2994 59,637,160.69 19,918.89
12 Krāslavas rajons 1055 29,462,257.92 27,926.31
13 Kuldīgas rajons 2797 29,833,779.90 10,666.35
14 Liepājas rajons 8718 370,520,778.37 42,500.66
15 Limbažu rajons 2780 51,980,649.91 18,698.08
16 Ludzas rajons 1043 27,712,708.49 26,570.19
17 Madonas rajons 2579 55,717,179.20 21,604.18
18 Ogres rajons 5189 83,685,178.52 16,127.42
19 Preiļu rajons 1950 54,993,123.63 28,201.60
20 Rēzeknes rajons 3454 69,609,659.23 20,153.35
21 Rīgas rajons 113620 17,561,605,664.60 154,564.39
22 Saldus rajons 2483 41,777,982.50 16,825.61
23 Talsu rajons 3044 49,720,703.23 16,334.00
24 Tukuma rajons 4097 105,958,821.13 25,862.54
25 Valkas rajons 1923 86,484,122.94 44,973.54
26 Valmieras rajons 4301 151,371,634.62 35,194.52
27 Ventspils rajons 3442 552,776,317.42 160,597.42

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.