Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 26.06.2019

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 26.06.2019.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 26.06.2019 plkst. 02:14:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 191,411 20,365,273,806.86 106,395.52
1- 3965 245,005,151.80 61,791.97
2 Aizkraukles rajons 2154 35,512,758.72 16,486.89
3 Alūksnes rajons 1575 16,810,101.23 10,673.08
4 Balvu rajons 1244 12,311,942.00 9,897.06
5 Bauskas rajons 3059 53,592,800.01 17,519.71
6 Cēsu rajons 4817 122,268,267.25 25,382.66
7 Daugavpils rajons 5360 198,566,284.19 37,045.95
8 Dobeles rajons 1917 68,924,765.57 35,954.49
9 Gulbenes rajons 1291 14,449,248.00 11,192.29
10 Jelgavas rajons 6583 252,947,080.74 38,424.29
11 Jēkabpils rajons 2982 60,359,131.68 20,241.16
12 Krāslavas rajons 1044 29,828,381.29 28,571.25
13 Kuldīgas rajons 2840 29,288,389.15 10,312.81
14 Liepājas rajons 8680 382,416,155.54 44,057.16
15 Limbažu rajons 2773 51,799,379.94 18,679.91
16 Ludzas rajons 1039 28,711,995.06 27,634.26
17 Madonas rajons 2597 55,490,272.03 21,367.07
18 Ogres rajons 5129 83,492,442.39 16,278.50
19 Preiļu rajons 1953 54,213,982.29 27,759.34
20 Rēzeknes rajons 3466 65,120,825.10 18,788.47
21 Rīgas rajons 107809 17,521,229,093.01 162,521.02
22 Saldus rajons 2484 42,093,185.00 16,945.73
23 Talsu rajons 3068 49,685,065.54 16,194.61
24 Tukuma rajons 4097 106,336,637.16 25,954.76
25 Valkas rajons 1919 85,785,784.40 44,703.38
26 Valmieras rajons 4203 152,886,120.94 36,375.47
27 Ventspils rajons 3363 546,148,566.83 162,399.22

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.