Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 17.03.2018

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 17.03.2018.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 17.03.2018 plkst. 02:54:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 211,697 20,759,304,171.72 98,061.40
1- 3734 223,437,415.47 59,838.62
2 Aizkraukles rajons 2133 36,770,138.55 17,238.70
3 Alūksnes rajons 1586 13,722,274.75 8,652.13
4 Balvu rajons 1248 12,206,445.02 9,780.81
5 Bauskas rajons 3027 51,752,255.12 17,096.88
6 Cēsu rajons 4942 172,968,078.30 34,999.61
7 Daugavpils rajons 5492 182,563,837.11 33,241.78
8 Dobeles rajons 1925 64,207,002.82 33,354.29
9 Gulbenes rajons 1283 12,146,251.26 9,467.07
10 Jelgavas rajons 7004 235,734,549.80 33,657.13
11 Jēkabpils rajons 3049 58,279,546.32 19,114.31
12 Krāslavas rajons 1055 29,137,411.34 27,618.40
13 Kuldīgas rajons 2835 33,614,586.42 11,857.00
14 Liepājas rajons 8977 409,142,945.41 45,576.80
15 Limbažu rajons 2820 51,415,380.38 18,232.40
16 Ludzas rajons 1049 25,803,112.40 24,597.82
17 Madonas rajons 2564 54,870,920.94 21,400.52
18 Ogres rajons 5289 76,602,953.26 14,483.45
19 Preiļu rajons 1992 53,450,099.12 26,832.38
20 Rēzeknes rajons 3507 68,146,967.83 19,431.70
21 Rīgas rajons 126422 18,044,901,406.72 142,735.45
22 Saldus rajons 2528 41,408,833.52 16,380.08
23 Talsu rajons 3105 45,570,916.36 14,676.62
24 Tukuma rajons 4140 97,149,576.97 23,466.08
25 Valkas rajons 1986 31,382,716.09 15,801.97
26 Valmieras rajons 4476 131,433,028.84 29,363.95
27 Ventspils rajons 3529 501,485,521.62 142,104.14

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.