Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 20.04.2019

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 20.04.2019.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 20.04.2019 plkst. 02:24:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 192,351 20,404,298,763.51 106,078.46
1- 3955 237,662,762.14 60,091.72
2 Aizkraukles rajons 2161 35,551,043.03 16,451.20
3 Alūksnes rajons 1563 16,114,950.23 10,310.27
4 Balvu rajons 1249 13,048,464.00 10,447.13
5 Bauskas rajons 3051 52,764,386.01 17,294.13
6 Cēsu rajons 4829 107,834,286.50 22,330.56
7 Daugavpils rajons 5367 198,396,284.19 36,965.96
8 Dobeles rajons 1913 68,536,970.60 35,826.96
9 Gulbenes rajons 1287 14,578,275.00 11,327.33
10 Jelgavas rajons 6599 251,314,844.68 38,083.78
11 Jēkabpils rajons 2985 59,717,554.24 20,005.88
12 Krāslavas rajons 1051 29,813,931.29 28,367.20
13 Kuldīgas rajons 2783 29,090,560.84 10,452.95
14 Liepājas rajons 8700 379,030,949.54 43,566.78
15 Limbažu rajons 2773 51,797,940.08 18,679.39
16 Ludzas rajons 1030 27,459,214.06 26,659.43
17 Madonas rajons 2599 55,463,430.58 21,340.30
18 Ogres rajons 5126 83,534,807.39 16,296.29
19 Preiļu rajons 1954 53,934,106.29 27,601.90
20 Rēzeknes rajons 3470 69,407,689.10 20,002.22
21 Rīgas rajons 108772 17,590,934,527.26 161,723.00
22 Saldus rajons 2484 41,828,592.49 16,839.21
23 Talsu rajons 3066 49,675,722.54 16,202.13
24 Tukuma rajons 4091 106,197,229.27 25,958.75
25 Valkas rajons 1920 85,856,396.40 44,716.87
26 Valmieras rajons 4193 150,341,481.94 35,855.35
27 Ventspils rajons 3380 544,412,363.83 161,068.75

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.