Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 18.02.2019

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 18.02.2019.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 18.02.2019 plkst. 02:19:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 193,973 20,364,908,418.07 104,988.37
1- 3903 237,390,403.28 60,822.55
2 Aizkraukles rajons 2153 36,757,912.97 17,072.88
3 Alūksnes rajons 1574 16,136,140.23 10,251.68
4 Balvu rajons 1244 13,042,077.00 10,483.98
5 Bauskas rajons 3076 72,867,023.01 23,688.89
6 Cēsu rajons 4868 107,108,611.38 22,002.59
7 Daugavpils rajons 5365 196,695,781.19 36,662.77
8 Dobeles rajons 1906 66,995,098.60 35,149.58
9 Gulbenes rajons 1292 14,733,545.00 11,403.67
10 Jelgavas rajons 6757 252,160,085.68 37,318.35
11 Jēkabpils rajons 2983 59,658,485.40 19,999.49
12 Krāslavas rajons 1050 29,420,670.83 28,019.69
13 Kuldīgas rajons 2780 29,137,253.84 10,481.03
14 Liepājas rajons 8693 367,501,358.54 42,275.55
15 Limbažu rajons 2767 51,917,758.08 18,763.19
16 Ludzas rajons 1036 27,273,619.10 26,325.89
17 Madonas rajons 2588 55,417,581.81 21,413.29
18 Ogres rajons 5137 83,371,781.39 16,229.66
19 Preiļu rajons 1950 54,987,377.03 28,198.65
20 Rēzeknes rajons 3452 69,587,623.08 20,158.64
21 Rīgas rajons 110231 17,537,483,042.15 159,097.56
22 Saldus rajons 2481 41,837,349.19 16,863.10
23 Talsu rajons 3040 49,637,740.11 16,328.20
24 Tukuma rajons 4075 104,652,155.01 25,681.51
25 Valkas rajons 1913 86,061,190.40 44,987.55
26 Valmieras rajons 4274 150,790,982.94 35,281.00
27 Ventspils rajons 3385 552,285,770.83 163,156.80

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.