Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonu griezumā

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 30.05.2020

Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms, sadalījumā pa Latvijas rajoniem, kuros uzņēmumi reģistrēti. Pirmajā stabiņā norādīts rajons, otrajā - kopējais uzņēmumu skaits, trešājā - rajonā reģistrēto uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls latos, ceturtajā - vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms rajonā.

Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.

Statistikā iekļauti dati par nelikvidētiem uzņēmumiem līdz 30.05.2020.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 30.05.2020 plkst. 02:04:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Valūta: LVLEUR
NPKRajons Skaits Reģ. pamatkapitāls EUR Vidējais EUR
 Ierakstu skaitsSummaVidējais
Kopā27 189,093 21,171,129,660.88 111,961.47
1- 4 9,596.00 2,399.00
2 Aizkraukles rajons 1732 23,512,708.43 13,575.47
3 Alūksnes rajons 1615 20,078,383.77 12,432.44
4 Balvu rajons 1365 11,549,504.42 8,461.18
5 Bauskas rajons 3431 80,082,444.01 23,340.85
6 Cēsu rajons 4941 127,785,871.86 25,862.35
7 Daugavpils rajons 5470 203,205,661.41 37,149.12
8 Dobeles rajons 2086 137,978,289.77 66,144.91
9 Gulbenes rajons 1752 33,124,906.03 18,906.91
10 Jelgavas rajons 6769 283,519,122.51 41,884.93
11 Jēkabpils rajons 3064 61,462,564.68 20,059.58
12 Krāslavas rajons 1027 30,785,875.29 29,976.51
13 Kuldīgas rajons 3967 112,519,246.12 28,363.81
14 Liepājas rajons 8616 419,582,500.57 48,698.06
15 Limbažu rajons 2790 54,000,683.85 19,355.08
16 Ludzas rajons 1177 30,906,408.06 26,258.63
17 Madonas rajons 2694 61,733,770.03 22,915.28
18 Ogres rajons 5274 85,021,851.52 16,120.94
19 Preiļu rajons 2183 56,191,304.11 25,740.41
20 Rēzeknes rajons 3600 79,900,007.10 22,194.45
21 Rīgas rajons 106994 18,278,058,720.78 170,832.56
22 Saldus rajons 2560 52,654,188.80 20,568.04
23 Talsu rajons 3250 66,882,823.54 20,579.33
24 Tukuma rajons 4180 118,200,901.64 28,277.73
25 Valkas rajons 798 6,843,767.00 8,576.15
26 Valmieras rajons 4387 198,658,377.94 45,283.42
27 Ventspils rajons 3367 536,880,181.63 159,453.57

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2020 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.