Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 18.12.2018 plkst. 02:29:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 200,021 164,589 364,610
1Dobeles rajons 1909 1676 3585
2Ludzas rajons 1050 1191 2241
3Tukuma rajons 4147 2394 6541
4Jelgavas rajons 6967 4438 11405
5Ogres rajons 5232 2941 8173
6Aizkraukles rajons 2159 1724 3883
7Krāslavas rajons 1060 1021 2081
8Bauskas rajons 3085 2761 5846
9Preiļu rajons 1957 1534 3491
10Cēsu rajons 4955 3070 8025
11Madonas rajons 2585 1747 4332
12Gulbenes rajons 1296 1028 2324
13Saldus rajons 2496 1778 4274
14Ventspils rajons 3492 2756 6248
15Balvu rajons 1249 969 2218
16Alūksnes rajons 1593 1156 2749
17Liepājas rajons 8748 6854 15602
18Valkas rajons 1943 1291 3234
19Valmieras rajons 4397 2882 7279
20Talsu rajons 3069 1968 5037
21Rīgas rajons 119117 104471 223588
22Jēkabpils rajons 2997 2174 5171
23Rēzeknes rajons 3460 3113 6573
24Limbažu rajons 2814 1642 4456
25Daugavpils rajons 5420 6368 11788
26Kuldīgas rajons 2824 1642 4466

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.