Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 24.09.2018 plkst. 02:39:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 202,569 159,724 362,293
1Limbažu rajons 2821 1622 4443
2Ogres rajons 5230 2883 8113
3Balvu rajons 1248 950 2198
4Saldus rajons 2503 1748 4251
5Valkas rajons 1959 1274 3233
6Alūksnes rajons 1594 1147 2741
7Dobeles rajons 1918 1654 3572
8Talsu rajons 3079 1943 5022
9Krāslavas rajons 1067 1005 2072
10Ventspils rajons 3501 2723 6224
11Rīgas rajons 121552 100489 222041
12Rēzeknes rajons 3478 3072 6550
13Cēsu rajons 4944 3032 7976
14Madonas rajons 2581 1727 4308
15Daugavpils rajons 5496 6227 11723
16Jelgavas rajons 6957 4365 11322
17Valmieras rajons 4406 2830 7236
18Aizkraukles rajons 2144 1696 3840
19Bauskas rajons 3054 2739 5793
20Ludzas rajons 1041 1174 2215
21Liepājas rajons 8763 6772 15535
22Kuldīgas rajons 2819 1624 4443
23Gulbenes rajons 1293 1015 2308
24Tukuma rajons 4130 2366 6496
25Jēkabpils rajons 3016 2142 5158
26Preiļu rajons 1975 1505 3480

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.