Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 22.03.2018 plkst. 02:34:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 207,757 149,380 357,137
1Preiļu rajons 1992 1472 3464
2Jelgavas rajons 6999 4110 11109
3Cēsu rajons 4935 2932 7867
4Daugavpils rajons 5488 6074 11562
5Dobeles rajons 1924 1613 3537
6Krāslavas rajons 1056 990 2046
7Limbažu rajons 2818 1569 4387
8Ogres rajons 5283 2707 7990
9Jēkabpils rajons 3047 2053 5100
10Valkas rajons 1973 1232 3205
11Alūksnes rajons 1585 1125 2710
12Saldus rajons 2525 1683 4208
13Liepājas rajons 8977 6402 15379
14Tukuma rajons 4145 2271 6416
15Valmieras rajons 4455 2701 7156
16Gulbenes rajons 1278 989 2267
17Ventspils rajons 3530 2639 6169
18Madonas rajons 2563 1673 4236
19Rīgas rajons 126273 92339 218612
20Talsu rajons 3108 1864 4972
21Rēzeknes rajons 3508 2990 6498
22Bauskas rajons 3027 2674 5701
23Kuldīgas rajons 2836 1551 4387
24Aizkraukles rajons 2134 1649 3783
25Ludzas rajons 1049 1144 2193
26Balvu rajons 1249 934 2183

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.