Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 30.05.2020 plkst. 02:04:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 189,089 194,717 383,806
1Valkas rajons 798 693 1491
2Rīgas rajons 106994 127704 234698
3Ogres rajons 5274 3472 8746
4Ludzas rajons 1177 1292 2469
5Jelgavas rajons 6769 5275 12044
6Madonas rajons 2694 1908 4602
7Talsu rajons 3250 2158 5408
8Limbažu rajons 2790 1783 4573
9Alūksnes rajons 1615 1261 2876
10Rēzeknes rajons 3600 3348 6948
11Krāslavas rajons 1027 1018 2045
12Ventspils rajons 3367 3170 6537
13Cēsu rajons 4941 3526 8467
14Bauskas rajons 3431 3137 6568
15Aizkraukles rajons 1732 1482 3214
16Dobeles rajons 2086 1822 3908
17Liepājas rajons 8616 7566 16182
18Saldus rajons 2560 1941 4501
19Jēkabpils rajons 3064 2378 5442
20Balvu rajons 1365 1075 2440
21Gulbenes rajons 1752 1462 3214
22Daugavpils rajons 5470 6869 12339
23Preiļu rajons 2183 1750 3933
24Tukuma rajons 4180 2684 6864
25Kuldīgas rajons 3967 2536 6503
26Valmieras rajons 4387 3407 7794

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2020 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.