Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Latvijas rajoni un novadi > Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Lursoft statistika | Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību sadalījums pa Latvijas rajoniem pēc to juridiskās adreses. Otrajā kolonnā norādīts rajonā reģistrēto un nelikvidēto uzņēmumu skaits, trešajā kolonnā - likvidēto skaits. Ceturtajā kolonnā norādīts rajonā jebkad reģistrēto uzņēmumu skaits.
Periodā pēc 01.07.2009 tiek pieņemts, ka statistikas objekts atrodas adresē, kura atbilst vēsturiskajam iedalījumam pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Statistika aktualizēta 25.06.2018 plkst. 02:19:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKRajons Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā26 204,900 154,958 359,858
1Talsu rajons 3087 1911 4998
2Gulbenes rajons 1295 1000 2295
3Rīgas rajons 123638 96790 220428
4Jelgavas rajons 6965 4243 11208
5Krāslavas rajons 1057 1000 2057
6Valkas rajons 1962 1258 3220
7Daugavpils rajons 5519 6136 11655
8Cēsu rajons 4952 2980 7932
9Ventspils rajons 3518 2687 6205
10Ludzas rajons 1046 1163 2209
11Madonas rajons 2583 1692 4275
12Alūksnes rajons 1581 1144 2725
13Dobeles rajons 1923 1634 3557
14Ogres rajons 5257 2798 8055
15Liepājas rajons 8878 6577 15455
16Valmieras rajons 4435 2759 7194
17Rēzeknes rajons 3476 3052 6528
18Jēkabpils rajons 3053 2080 5133
19Tukuma rajons 4126 2332 6458
20Limbažu rajons 2819 1600 4419
21Kuldīgas rajons 2825 1594 4419
22Balvu rajons 1248 943 2191
23Preiļu rajons 1977 1490 3467
24Bauskas rajons 3029 2710 5739
25Saldus rajons 2521 1712 4233
26Aizkraukles rajons 2130 1673 3803

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.