Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrs > Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra pamatrādītāji

Lursoft statistika | Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra pamatrādītāji

Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistra pamatrādītāji.

Statistika aktualizēta 17.12.2018 plkst. 09:28:04 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKLīgumi Skaits
1Kopā reģistrēti līgumi 19,517
2Izbeigti 437
3Grozījumi 139
4Ieraksta labošana 73
5Kļūda reģistrācijas procesā 7
6Aktuāli līgumi (šķirtība) 18,027
7Aktuāli līgumi (kopība) 523
8Aktuāli līgumi (atsevišķa manta) 318

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.