Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmējdarbības formas > Reģistrēto un likvidēto Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra subjektu sadalījums pēc to uzņēmējdarbības formas

Lursoft statistika | Reģistrēto un likvidēto Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra subjektu sadalījums pēc to uzņēmējdarbības formas

Uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām

Statistika aktualizēta 01.04.2020 plkst. 02:19:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmējdarbības forma Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā24190,126192,552382,678
1Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 137,378 145,706 283,084
2Zemnieku saimniecība (ZEM) 25,299 13,356 38,655
3Individuālais uzņēmums (IND) 11,479 12,000 23,479
4Individuālais komersants (IK) 11,221 11,934 23,155
5Kooperatīvā sabiedrība (KB) 1,848 1,866 3,714
6Akciju sabiedrība (AS) 1,030 1,394 2,424
7Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 661 408 1,069
8Pilnsabiedrība (PS) 620 329 949
9Filiāle (FIL) 292 1,737 2,029
10Komandītsabiedrība (KS) 138 255 393
11Zvejnieku saimniecība (ZVJ) 109 42 151
12Paju sabiedrība (PAJ) 15 660 675
13Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 8 117 125
14Ģimenes uzņēmums (GIM) 8 94 102
15Eiropas komercsabiedrība (SE) 8 1 9
16Pašvaldības uzņēmums (PSV) 4 1,109 1,113
17Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) 4 170 174
18Kooperatīvo biedrību savienība (KBS) 3 14 17
19Valsts uzņēmums (VU) 1 1,152 1,153
20Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL) 0 4 4
21Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU) 0 42 42
22Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP) 0 7 7
23Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 0 78 78
24Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN) 0 77 77

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2020 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.