Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmējdarbības formas > Reģistrēto un likvidēto Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra subjektu sadalījums pēc to uzņēmējdarbības formas

Lursoft statistika | Reģistrēto un likvidēto Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra subjektu sadalījums pēc to uzņēmējdarbības formas

Uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām

Statistika aktualizēta 14.12.2018 plkst. 02:24:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmējdarbības forma Aktīvi Likvidēti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā24204,015165,061369,076
1Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 150,261 120,345 270,606
2Zemnieku saimniecība (ZEM) 25,762 12,812 38,574
3Individuālais uzņēmums (IND) 11,789 11,693 23,482
4Individuālais komersants (IK) 11,414 10,922 22,336
5Kooperatīvā sabiedrība (KB) 1,859 1,835 3,694
6Akciju sabiedrība (AS) 1,050 1,329 2,379
7Pilnsabiedrība (PS) 615 287 902
8Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 599 367 966
9Filiāle (FIL) 359 1,664 2,023
10Komandītsabiedrība (KS) 145 243 388
11Zvejnieku saimniecība (ZVJ) 110 41 151
12Paju sabiedrība (PAJ) 15 660 675
13Ģimenes uzņēmums (GIM) 9 93 102
14Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 8 117 125
15Eiropas komercsabiedrība (SE) 7 1 8
16Pašvaldības uzņēmums (PSV) 4 1,109 1,113
17Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) 4 170 174
18Kooperatīvo biedrību savienība (KBS) 3 14 17
19Valsts uzņēmums (VU) 1 1,152 1,153
20Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU) 1 41 42
21Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL) 0 4 4
22Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP) 0 7 7
23Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 0 78 78
24Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN) 0 77 77

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.