Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika | LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto un likvidēto subjektu skaits

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 20.06.2018
Galvenie rādītāji Uzņēmumu reģistrā - reģistrēto subjektu skaits.

Statistika aktualizēta 20.06.2018 plkst. 02:19:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKReģistrēti subj. Aktīvi Likvidēti Reģistrēti
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā10 238,979 162,173 401,152
1Uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības 208,741 155,446 364,187
2Biedrības un sabiedriskās organizācijas 23,215 4,599 27,814
3Masu informācijas līdzekļi 4,562 662 5,224
4Ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecības 1,120 1,261 2,381
5Reliģiskas organizācijas (draudzes) 812 15 827
6Reliģiskas organizācijas (KAT) 274 7 281
7Šķīrējtiesas 72 154 226
8Reliģiskas organizācijas (draudzes jaunās) 145 28 173
9Reliģisku organizāciju iestādes 33 1 34
10Eiropas ekonomisko interešu grupas 5 0 5

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.