Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Aizvadītajā nedēļā reģistrētie subjekti

Lursoft statistika Aizvadītajā nedēļā reģistrētie subjekti

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 10.09.2018 līdz 16.09.2018.


Uzņēmumu reģistrs

NPKLikvidēti subjekti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā2 17
1Individuālais uzņēmums 3
2Zemnieku saimniecība 14


Komercreģistrs
NPKReģistrēti subj. Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā4 240
1Individuālais komersants 9
2Pilnsabiedrība 1
3Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 227
4Ārvalsts komersanta filiāle 3

NPKLikvidēti subjekti Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā5 341
1Filiāle 1
2Individuālais komersants 23
3Pilnsabiedrība 2
4Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 314
5Ārvalsts komersanta filiāle 1


Ar lielāko statūtkapitālu
NPKNosaukums Pamatkapitāls
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā53508308
1LATWEST PROPERTY, SIA 2,078,036
2M.S. PROPERTY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1,141,272
3Polinka Trade, SIA 200,000
4Mūkusalas 72D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 80,000
5NVG TRANSPORT, SIA 9,000


Darbības ar komercķīlām
NPKKomercķīlas Skaits
 Ierakstu skaitsSumma
Kopā2124
1Reģistrēto komercķīlu skaits 64
2Dzēsto komercķīlu skaits 60


Lielākie komercķīlu ņēmēji
NPKKomercķīlas ņēmējs Skaits Kopā
 9Ierakstu skaitsSumma
Kopā547200488160.31
1SEB banka, AS 13 4,752,485.31
2ABLV Bank, 11 187,004,862.00
3Swedbank 10 7,419,934.00
4Luminor Bank 7 1,062,134.00
5Attīstības finanšu institūcija Altum, Akciju sabiedrība 6 248,745.00


!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.