Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika | Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 25.09.2018.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits uz 25.09.2018 datumu.
1.ailē norādīts gadu skaits, kāds pagājis, kopš SIA reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā (SIA vecums). Ailē "Nelikvidētas" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuras līdz 25.09.2018 nav izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. Ailē "Gada pārskati" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuriem, līdz 25.09.2018 iesniegts 2017. gada pārskats.

Statistika aktualizēta 25.09.2018 plkst. 02:29:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmuma vecums
(gadi)
Aktīvi Likvidēti Skaits Gada
pārskati
Gada pārskatus
iesnieguši
 Ierakstu skaitsSumma 
Kopā28 152,512 115,946 268,458 105,500 
1mazāk par gadu 9,963 1,015 10,978 1,601 16.07%
2 1 8,989 3,596 12,585 7,158 79.63%
3 2 10,330 5,472 15,802 7,970 77.15%
4 3 11,478 10,005 21,483 8,416 73.32%
5 4 11,961 11,068 23,029 8,655 72.36%
6 5 12,096 12,160 24,256 8,724 72.12%
7 6 11,583 10,575 22,158 8,407 72.58%
8 7 12,164 6,923 19,087 8,927 73.39%
9 8 6,324 6,433 12,757 4,418 69.86%
10 9 4,524 6,671 11,195 3,088 68.26%
11 10 6,161 7,134 13,295 4,042 65.61%
12 11 7,008 6,668 13,676 4,458 63.61%
13 12 5,943 5,773 11,716 3,823 64.33%
14 13 4,599 4,584 9,183 2,918 63.45%
15 14 3,592 3,572 7,164 2,426 67.54%
16 15 2,781 2,949 5,730 1,835 65.98%
17 16 2,383 2,319 4,702 1,682 70.58%
18 17 2,476 1,933 4,409 1,834 74.07%
19 18 2,254 1,732 3,986 1,718 76.22%
20 19 1,962 1,218 3,180 1,532 78.08%
21 20 1,867 829 2,696 1,469 78.68%
22 21 1,673 747 2,420 1,433 85.65%
23 22 1,541 756 2,297 1,354 87.87%
24 23 1,776 667 2,443 1,524 85.81%
25 24 1,876 489 2,365 1,609 85.77%
26 25 2,120 412 2,532 1,805 85.14%
27 26 2,234 218 2,452 1,944 87.02%
28 27 854 28 882 730 85.48%

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.