Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Vispārīgie statistikas dati > Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika | Statistika par sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību atkarībā no to vecuma

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 18.12.2018.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vecums un skaits uz 18.12.2018 datumu.
1.ailē norādīts gadu skaits, kāds pagājis, kopš SIA reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā (SIA vecums). Ailē "Nelikvidētas" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuras līdz 18.12.2018 nav izslēgtas no Uzņēmumu reģistra. Ailē "Gada pārskati" norādīts visu reģistrēto SIA skaits, kuriem, līdz 18.12.2018 iesniegts 2017. gada pārskats.

Statistika aktualizēta 18.12.2018 plkst. 02:29:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


NPKUzņēmuma vecums
(gadi)
Aktīvi Likvidēti Skaits Gada
pārskati
Gada pārskatus
iesnieguši
 Ierakstu skaitsSumma 
Kopā28 150,237 120,448 270,685 107,089 
1mazāk par gadu 9,913 1,032 10,945 249 2.51%
2 1 9,081 3,655 12,736 6,997 77.05%
3 2 9,818 5,627 15,445 7,957 81.05%
4 3 10,957 10,237 21,194 8,420 76.85%
5 4 11,593 11,332 22,925 8,771 75.66%
6 5 11,952 12,476 24,428 8,998 75.28%
7 6 11,385 10,842 22,227 8,570 75.27%
8 7 11,766 7,149 18,915 8,897 75.62%
9 8 7,726 6,604 14,330 5,660 73.26%
10 9 4,572 6,760 11,332 3,279 71.72%
11 10 5,452 7,348 12,800 3,801 69.72%
12 11 6,556 7,169 13,725 4,547 69.36%
13 12 5,962 5,964 11,926 4,038 67.73%
14 13 4,720 4,726 9,446 3,101 65.70%
15 14 3,836 3,691 7,527 2,680 69.86%
16 15 2,595 3,264 5,859 1,953 75.26%
17 16 2,119 2,626 4,745 1,655 78.10%
18 17 2,192 2,190 4,382 1,840 83.94%
19 18 2,109 1,965 4,074 1,795 85.11%
20 19 1,829 1,380 3,209 1,559 85.24%
21 20 1,777 958 2,735 1,525 85.82%
22 21 1,647 773 2,420 1,439 87.37%
23 22 1,548 768 2,316 1,378 89.02%
24 23 1,544 688 2,232 1,338 86.66%
25 24 2,045 510 2,555 1,800 88.02%
26 25 1,987 436 2,423 1,742 87.67%
27 26 2,105 238 2,343 1,847 87.74%
28 27 1,451 40 1,491 1,253 86.35%

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.