Jūs atrodaties šeit: Lursoft > Lursoft statistika > Uzņēmējdarbības formas > Uzņēmumu reģistra un komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas

Lursoft statistika | Uzņēmumu reģistra un komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formas

Reģistrēto uzņēmumu sadalījums pa UDF un reģistrēšanas gadiem

Statistika aktualizēta 15.12.2018 plkst. 02:09:32 .
Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā


Uzņēmējdarbības forma1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kopā
Akciju sabiedrība (AS) 393 249 229 275 107 70 98 65 56 55 50 36 25 27 47 51 49 42 36 27 36 36 48 57 59 49 57 50 2379
Ārvalsts komersanta filiāle (AKF) 1 0 0 0 0 2 8 9 10 9 7 38 43 66 57 53 64 50 52 56 49 67 46 48 57 41 59 75 967
Eiropas komercsabiedrība (SE) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Filiāle (FIL) 173 94 151 266 183 121 141 135 94 45 48 46 52 61 60 53 57 59 52 41 27 27 15 6 8 3 5 0 2023
Ģimenes uzņēmums (GIM) 6 14 9 29 20 10 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Individuālais komersants (IK) 129 229 178 400 333 270 209 164 147 113 66 925 1524 1948 1624 1747 1877 2104 1702 1245 943 762 725 676 633 604 560 502 22339
Individuālais uzņēmums (IND) 3312 3550 2714 4058 3116 2089 1497 1256 899 523 279 43 35 19 8 13 7 8 4 8 7 9 9 3 4 4 5 3 23482
Komandītsabiedrība (KS) 22 25 19 29 23 14 16 27 9 7 7 5 5 6 11 18 16 13 11 15 7 11 17 19 3 8 10 15 388
Kooperatīvā sabiedrība (KB) 3 472 1497 324 193 120 97 102 120 158 127 55 60 85 45 56 27 29 21 17 7 11 22 12 8 7 10 9 3694
Kooperatīvo biedrību savienība (KBS) 0 6 1 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Kooperatīvo biedrību savienības uzņēmums (KSS) 1 75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU) 0 119 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Līgumsabiedrība ar pilnu atbildību (LIG) 18 17 12 21 11 9 5 12 10 18 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Paju sabiedrība (PAJ) 54 474 24 12 32 39 21 9 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675
Pašvaldības uzņēmums (PSV) 359 260 152 130 87 62 33 18 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1113
Pilnsabiedrība (PS) 2 0 0 0 1 1 0 2 2 7 12 33 31 35 40 22 38 56 68 64 47 58 64 96 60 53 61 49 902
Reliģiskas organizācijas uzņēmums (REL) 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sabiedriskās organizācijas uzņēmums (SOU) 28 8 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 9192 13054 12201 12936 5173 5541 5979 6299 6147 6476 6325 4773 5486 7351 8783 11231 11970 8930 7171 11898 16842 15752 15352 13991 12551 10318 9342 9585 270649
Sabiedrība ar papildu atbildību (PAP) 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Uzņēmējsabiedrības uzņēmums (UZN) 28 24 7 7 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Valsts uzņēmums (VU) 807 110 170 17 32 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1153
Zemnieku saimniecība (ZEM) 1747 18844 5741 2965 1955 1096 1304 747 659 557 382 272 342 504 240 160 99 54 108 48 80 158 66 57 102 118 100 69 38574
Zvejnieku saimniecība (ZVJ) 0 1 9 7 15 9 13 26 16 13 6 3 3 6 13 0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 1 1 0 151
Kopā 16289 37630 23124 21486 11308 9483 9465 8904 8208 8001 7361 6233 7606 10108 10928 13404 14208 11347 9228 13422 18045 16891 16365 14965 13486 11206 10210 10357 369268

!!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.

Lursoft Pakalpojumi Sakari Abonēšana Norēķini

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.